Bild och Form - Konstnärlig grundutbildning

Karlskoga folkhögskola


Ansökan stängd

Bild och Form - Konstnärlig grundutbildning  ger dig en grundläggande estetisk kompetens, som är användbar inom många yrken och för dig som vill gå vidare till högre utbildningar inom området.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år med möjlighet att söka till ett fördjupningsår i projektform. Då krävs det att man genomgått år 1 på utbildningen.

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Personligt brev, självporträtt i valfri teknik och en intervjudag.

Kostnader: 1650 kr/termin, här ingår eftermiddagsfika, festmiddagar, kopiering, Internet, olycksfallsförsäkring, viss undervisningsmaterial mm. tillkommer skapandematerial för 3 000 kr/termin.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 24 aug 2020 - 4 jun 2021

Kontakt:
Lena Svensson / Michael Hällzon

Telefon: 0586-646 00 vx
E-post:
lena.svensson@karlskogafhs.se michael.hallzon@karlskogafhs.se

Kursen passar dig som:

Bild, Keramik, Konst- och kulturorientering, Fördjupningsprojekt, Ämnesövergripande arbete.

Du kommer att få prova på olika tekniker inom måleri och keramik, samt arbeta undersökande, processinriktat och hitta ditt eget formspråk. Genom ämnet bildkommunikation lär du dig grunderna för att kunna använda färger och former för att förmedla och förstå budskap. Ämnet konst och kulturorientering behandlar bildens historia och kulturyttringar. Vi gör även minst två konstresor under året där vi besöker aktuella arenor för samtidskonst och kultur. Momenten i utbildningens olika ämnen bygger på en kombination av praktik och teori, från grundläggande, orienterande till tillämpande och fördjupning. Bild och Form ger förutsättningar och stöd för dig som vill söka vidare till konsthögskolor eller andra konstutbildningar.

Att studera på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Vi vill att du ska vara förberedd för livet efter folkhögskolan i ett vidare perspektiv, att vara delaktig, se möjligheter, rättigheter och skyldigheter, därför förekommer även en del schemaberikande aktiviteter som gästföreläsningar, temadagar mm.

Kursen passar dig som:

 • Vill förbereda dig för högre konstnärliga utbildningar
 • Vill höja din kompetens inom bild och form
 • Vill göra ett kreativt och utvecklande år hos oss.

Områden du kan studera vidare inom är konst, formgivning samt bildpedagogik. Exempel på yrken kan vara illustratör, formgivare, konstnär, bild och formlärare, keramiker eller grafisk designer etc.

Kursdelar som ingår

 • Teckning/skiss
 • Konst & kulturorientering
 • Visuell kommunikation
 • Färglära
 • Digital bild
 • Akvarellteknik, olja och akrylmålning, äggtempera
 • Grafisk teknik
 • Foto, Photoshop
 • Keramik
 • Drejning och andra formtekniker
 • Dekorationsmetoder
 • Keramikteori
 • Bränntekniker
 • Skulptur
 • Modell/ kroki
 • Ämnesövergripande arbete
 • Fördjupningsprojekt

Gemensamt för linjerna inom Mediaform (Webbdesign, Musik och ljuddesign samt Bild och Form) är att vi tillsammans genomför spännande projekt där helhetsupplevelser med musik, foto, film och kommunikationsmaterial ingår. Projekten kan leda fram till event, utställningar, eller andra arrangemang.

Att studera på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Vi vill att du ska vara förberedd för livet efter folkhögskolan i ett vidare perspektiv, att vara delaktig, se möjligheter, rättigheter och skyldigheter, därför förekommer även en del schemaberikande aktiviteter som gästföreläsningar, temadagar mm.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Den studerande har god kännedom om material, verktyg och tekniker som rör bild och formskapande; teckning, måleri med akvarell, akryl och olja samt trycktekniker, olika tredimentionella tekniker, keramik; olika formnings-, dekor- och bränningstekniker. Visuell kommunikation; digital bild, bildanalys, grafisk form och konst och kulturorientering. Dessutom har deltagare övat sin förmåga till självständigt arbete och samarbete i olika projekt.