Agroekologi - Småskalig odling i praktik och perspektiv

Karlskoga folkhögskola


Ansök nu
Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om Agroekologi - småskalig och hållbar odling i teori och praktik satt i ett större sammanhang.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
6 obligatoriska träffar

Studietakt: 50%

Längd: <1 år

Ansök senast: 17 jan 2020

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Viss odlingskunskap och erfarenhet av föreningsliv och organisationer. Du förväntas skriva ett personligt brev där du berättar om varför du vill gå kursen, vi prioriterar egna odlingsprojekt.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 10 feb 2020 - 18 okt 2020

Kontakt:
Thomas Sönnerstam

Telefon: 070-345 65 81
E-post:
thomas.sonnerstam@karlskogafhs.se

OBS!
Ansök senast 17 jan 2020

 

Har du personliga odlarambitioner är detta kursen för dig, likväl för dig som har ambitioner att producera för försäljning. Grönsaker, åkerbruk och djurhållning kommer beröras under kursen.

För den som ser sitt odlande som ett socialt verktyg, ett sätt att bryta rådande strukturer, en politisk handling – ett steg mot förändring – så är det här rätt kurs.

Inom kursen kommer vi träffa representanter från olika organisationer som genom odling och jordbruk arbetar för förändring och solidaritet.

Joel Holmdahl och Maria Danielsson  som leder kursen är verksamma i NOrdBruks styrelse och verksamhet. NOrdBruk är en del av La Via Campesina (LVC) – 250 miljoner organiserade småbönder. Det är inom LVC arbetet för Agroekologi från gräsrotsnivå bedrivs. Genom koppling till NOrdBruk är kursen i kontakt med ett nystartat europeiskt nätverk för agroekologiutbildningar inom folkrörelser. 

Kursinnehåll

Vi arbetar utifrån det agroekologiska ramverket med frågan ”varför ska man odla?” 
samt vidare ”var och hur kan man odla?” likväl som att faktiskt odla i praktiken under ett odlingsår. Kopplad till odling kommer vi gå igenom grundläggande odlingskunskap såsom jord och näringslära, förodling, planering, plantering, underhåll, skörd samt även i viss mån förvaring och förädling. Här är permakultur och organisk/biologisk odling centrala begrepp.

För att besvara frågan om varför man ska odla småskaligt i Sverige 2018 arbetar vi med teman utifrån agroekologi, matsuveränitet och global solidaritet. Representanter från organisationer som jobbar med odling som ett medvetet verktyg för att nå förändring och andra som jobbar med rättigheter kopplade till odling och mat inom olika kontexter kommer att vara de som leder vårt arbete framåt. Inom detta område kommer de ekonomiska och politiska processerna som ger förutsättningarna för jordbruket att analyseras närmare.

Vad gäller ”var och hur” man kan odla får vi ta del av kunskap från ledande personer inom forskning, föreningar och sammanslutningar som driver utvecklingen av moderna och hållbara former för odling på allt från små mångfacetterade jordbruk till skogsträdgårdar i stadsmiljö. Vi kommer även beröra ett flertal olika sociala odlingsformer, som andelsjordbruk, CSA och sambruk, likväl som mer direkta former för att koppla ihop konsument och producent. 
Med ordet ”hur” menar vi här i vilka sociala former odlandet kan bedrivas och inte odlingspraktik. 

Arbetsformer

Kursens praktiska delar kommer ske delvis på Karlskoga folkhögskola men mest på gården Rikkenstorp där Joel och Maria bor och verkar. Vi kommer följa odlingen av grönsaker och djurhållningen på gården under säsongen. Verksamheten på gården bedrivs med utgångspunkt i Agroekologi och har varit  delaktig i flera forskningsprojekt med kopplingar till ett stort nätverk av resurspersoner.

Det är en stor fördel och meriterande om du som sökande bedriver odling/småskaligt jordbruk i dag eller planerar att påbörja en liknande verksamhet. Ni förväntas under kursen relatera teorietisk kunskap och litteratur till era egna praktiska projekt.

 • Studierna sker på distans, 50%
 • Under året kommer det ske sex intensivhelger som du förväntas delta på.
 • IT/Internet; kursen kräver att du har tillgång till dator och internetåtkomst.
 • Kursen sköts via en digital kursplattform. Webbläsaren chrome är att föredra.
 • Video, bild, skrivande, diskussioner mm kommer till stor del att ske via kursplattformen.
 • Litteratur; viss litteratur är obligatorisk
 • En del litteratur är på engelska
 • Gästföreläsare kommer att medverka vid flera intensivhelger.
 • Eget projekt, vissa projektarbeten baseras på deltagarens förutsättningar.
 • Eget arbete ca 10-15 timmar per vecka, uppgifter kommer att skickas ut varje vecka.
 • Teoretiska uppgifter blandas med praktiska.

Boende, material mm

Mat och boende under kurshelgerna debiteras med 1200:-/helg

Boendet i Karlskoga är på vårt vandrarhem

OBS boende på gården Rikkenstorp sker i masslogi, gemensamma sovutrymmen.

Obligatorisk kurslitteratur ca 500:-

Kursen är i övrigt helt kostnadsfri.

Kursen är CSN berättigad, CSN-nivå: GYMNASIENIVÅ (A2)

 

Planerade närträffar

 • 1-3 mars Karlskoga
 • 12-14 april Karlskoga
 • 24-26 maj Rikkenstorp
 • 9 -11 augusti Rikkenstorp
 • 20-22 september Rikkenstorp
 • 18-20 oktober Karlskoga

Sista ansökningsdag den 17 januari 2019, du får besked senast den 25 januari om du är antagen.

Start kommer att ske på distans under vecka 7, 2019, med en distansintroduktion då vi kommer igång med den digitala plattformen och lära känna varandra (på distans).


Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Efter genomförd kurs bör du som deltagare ha ökat kunnande i den småskaliga odlingens utförande. Vi förväntar oss även att du förbättrat din förståelse för vilka samhällsprocesser som formar förutsättningarna för jordbruk och småskalig odling. Vår förhoppning är att vi tillsammans under kursen stärker den folkrörelse som samlar kraft för att skapa förändring och hitta vägar förbi industrins snäva ramar.