Cultural management

Ansök nu

Cultural Management är en utbildning för dig som vill arbeta professionellt inom de kreativa branscherna. Vi har fokus på projektledning inom framför allt musik, film och scenkonst.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: 15 dec 2021

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Tidigare erfarenhet av engagemang eller arbete inom KKN- sektorn. Bra förmåga att tala och förstå engelska är önskvärt.

Kostnader: 1650:-/termin för eftermiddagsfika, festmiddagar, kopiering, Internet, olycksfallsförsäkring, viss undervisningsmaterial m.m. samt 2500 kr/termin i materialkostnad.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 10 jan 2022 - 3 jun 2022

Plats för kursen: Kulturens hus i Laxå

Kontakt:
Åke Lundström

Telefon: 0586 - 64600 vx
E-post:
ake@eyramedia.se


OBS!
Ansök senast
15 dec 2021

Skapandet är grunden men för att den professionella kulturen ska fungera krävs personer som tar på sig arbetet att finansiera, planera och sälja. Det blir blir din uppgift. 

Arbetet bygger också på kännedom om de människor som du ska arbeta med. Du blir spindeln i nätet och många människors möjligheter att vara professionella kulturarbetare beror på dig. 

Därför bygger mycket av utbildningen på möten med människor inom de kreativa näringarna. Musiker, skådespelare, filmregissörer och producenter, ljud och ljustekniker, konstnärer och köpare. 

Våren 2022 startar utbildningen som en pilotutbildning på en termin. Målet för utbildningen är att du ska lära dig att navigera i både den privata marknaden och i den offentliga världen och därigenom kunna både skapa projekt och driva företag inom den kreativa industrin. Det är också viktigt att ha kunskap om den värld vi lever i, både i Sverige och världen utanför. Utbildningen kommer därför också att innehålla samhällskunskap och historia. 

Utbildningen kommer att varva praktiska projekt med teoretiska kurser i t.ex, företags- och projektekonomi, avtal och juridik, projektansökningar och privata investeringar. Utbildningen kommer att arbeta praktiskt och teoretiskt med hur kulturprojekt och bolag inom de kulturella och kreativa näringarna fungerar så att du, när du avslutat utbildningen på egen hand ska kunna arbeta och försörja dig inom KKN-sektorn. (Kulturella och kreativa näringar)

Lika viktigt är att ha kunskap inom ett kulturområde. För att kunna arbeta med en musikfestival eller en filmproduktion måste också en grundkunskap inom området finnas. Utbildningen kommer också att innehålla kortare praktikperioder och arbete med gemensamma projekt. Den kreativa näringen baseras i stor utsträckning på att att ha starka nätverk. Utbildningen sker därför i nära samarbete med yrkesutövande musiker, filmarbetare, kulturentreprenörer och finansiärer. 

Kulturen är internationell och därför kommer delar av undervisningen att ske på engelska. 

Plats för utbildningen är på Kulturens hus i Laxå där vi kommer att samverka med andra kulturaktörer men också skapa egna arrangemang. Samarbetspartners för utbildningen är: Coompanion, Kulturens hus i Laxå, och Live at Heart-festivalen i Örebro. Det händer mycket runt kulturens hus just nu med flera andra projekt igång. En ny musikfestival i Tiveden Americana, samarbete med Non violence project Sweden, filmprojekt för unga i södra Närke, mm 

Vi kommer att vara en del av att skapa nya förutsättningar och utveckla kulturen i en liten ort. 

Kursinnehåll:

 • Projektledning

 • Branschkunskap inom film, musik och scenkonst

 • Egen produktion av musik, film och föreställningar

 • Företagsekonomi 

 • Entreprenörskap

 • Juridik

 • Finansiering av projekt

 • Branschkunskap

 • Världen omkring oss. Historia och samhällskunskap

 • Projektbaserade uppdrag

 • Individuell handledning

 • Gästföreläsare

”Jag har arbetat med att driva projekt inom kulturområdet i hela mitt liv. Allt från att haft en egen professionell teatergrupp, till att spela musik, eller producera film och driva större organisationer inom kulturområdet. Jag arbetar idag med Live at Heart-festivalen och driver mitt eget produktionsbolag inom film och TV. Jag är drivande i Tiveden Americana och är projektledare för flera regionala projekt. Jag kan se att det finns ett underskott av kulturentreprenörer. Vi som kan starta, driva, finansiera och organisera projekten. Vi behövs för att kulturen ska utvecklas – Du behövs för att kulturen ska utvecklas!”

Kursansvarig, Åke Lundström

 

Kostnader

Undervisningen är gratis men vi tar ut en serviceavgift på 1650kr/termin, här ingår eftermiddagskaffe, festmiddagar, kopiering, Internet i undervisningslokaler, olycksfallsförsäkring, viss undervisningsmaterial mm. Vid antagning betalas en bekräftelseavgift på 250kr, vilken avräknas på första fakturan.

För teknisk utrustning som du disponerar under kurstiden och viss kurslitteratur tar skolan ut en avgift på 2 500 kr/termin.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

När du har genomgått utbildningen ska du kunna leda och genomföra projekt inom de kreativa branscherna. Du ska ha förståelse för förutsättningarna för de olika branscherna och kunna driva ett företag och ha förståelse för och kunna ta ekonomiskt ansvar för din verksamhet.