Ekopedagogik - Att skapa fred med jorden

Ansökan stängd

Ekopedagogik - Att skapa fred med jorden

Karlskoga folkhögskola

Ansökan stängd

Hur skapar vi fred med jorden? Hur lär vi oss att leva i balans med naturen, omvärlden, varandra och oss själva? Vi erbjuder en ekopedagogisk utbildning där du får utforska hur du kan frigöra din och andras handlingskraft som medskapare av en ekologisk fredskultur, där allt liv har rättigheter. 

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
6 obligatoriska träffar

Studietakt: 50%

Längd:

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Personligt brev

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 10 jan 2022 - 4 dec 2022

Kontakt:
Nikolas Berg, Ingrid Berg

Telefon: Ingrid: 070-264 65 06 Nikolas: 070-7544840
E-post:
nikolas.berg@karlskogafhs.se ingrid@medskaparna.se


Fler kurser inom: Ekologi , Odling , Självhushållning

Utbildningen ger möjlighet till både personlig och professionell fördjupning, för att utforska hur du kan delta aktivt i omställningen till ett hållbart samhälle - lokalt och globalt. Den passar dig som är utbildare, folkbildare, ledare eller bara engagerad medborgare.

Ekopedagogiken står för ett språng från människocentrerade synsätt till jordintegrerade, från linjärt och industriellt tänkande till cirkulärt och relationellt. Syftet är att stärka människor i att frigöra sin förmåga som förändringsagenter och medskapare av en hållbar, rättvis och meningsfull samhällskultur. Att möta vår tids utmaningar som planetära medborgare, och bygga broar mellan miljö- och rättvisefrågor.

 
Ekopedagogik möjliggör ett skifte i relationen mellan människan och resten av naturen - från separation, dominans och kontroll till gemenskap, samverkan och ömsesidighet, från objekt till subjekt. Från rättigheter för enbart mänskliga individer till rättigheter för folkgrupper, lokalsamhällen och ekosystem - naturens rättigheter. Det är en världsbild grundad i att både människor och natur har egenvärden och inte bara ekonomiska nyttovärden.
 
Ekopedagogiken bygger på Paulo Freires frigörande pedagogik, en grundpelare i svensk folkbildning. Sent i livet tog Freire initiativet till ekopedagogik - folkbildning 2.0 med tydliga ekologiska ramar. Den började formas vid Riotoppmötet om miljön 1992 för att möjliggöra innovativt, transformativt och integrativt lärande för hållbarhet.
 
Ekopedagogik är inte en ny metod, utan tillför en gemensam plattform för alla former av jordintegrerade utbildningar - formella, informella och icke-formella. Den vägleder odlandet av hållbara och regenerativa (livgivande) förhållningssätt inom allt ifrån förskola, grundskola och akademi till lärande organisationer inom näringsliv, myndigheter och civilsamhälle.
 
I utbildningen medskapar vi trygga lärmiljöer, där vi lär av och med varandra. Ingen har alla svaren, men alla har något att bidra med. På träffarna varvas föreläsningar och studiebesök med samtal, reflektioner och övningar. Mellan träffarna sker utforskandet i bl a stödgrupper, online-seminarier samt personliga projekt som knyter an till den egna vardagen.
 
Vi lär med alla sinnen och hela kroppen, och tränar oss tillsammans i att hålla utrymme för ekopedagogiska lärprocesser i våra olika sammanhang.
 
Kursen är en ettårig folkhögskolekurs på halvtid, distans, (CSN-berättigad med totalt sex fysiska träffar, tre i Karlskoga och tre i Järna).

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Efter fullbordad utbildning förväntas deltagaren ha utvecklat kompetens i att stärka, vägleda och hålla utrymme för andra människor och grupper i lärprocesser som frigör förmågan att vara medskapare av en hållbar ekologisk fredskultur.