Allmän kurs på Kävesta folkhögskola är till för dig som vill läsa in gymnasiet eller avsluta dina grundskolestudier. Här kan du bli behörig för att studera på yrkeshögskola, högskola och universitet.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Intervju och förberedande studiesamtal.

Kostnader: 1200 kr/månad för mat (förmiddagskaffe & lunch) alla skoldagar, läromedel och studieresor.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 26 aug 2019

Kontakt:
Eva Egard

Telefon: 076-118 54 00
E-post:
eva.egard@kavesta.fhsk.se

Passar undervisningen på Allmän kurs mig?

Undervisningen på de allra flesta folkhögskolor utgår ifrån samma principer som vi:

• Folkhögskolestudier är studier för vuxna
• Närvaro och aktivt deltagande på lektionerna är nödvändigt
• Diskussioner och samtal är viktigare än prov

Undervisningen på allmän kurs liknar delvis gymnasiet eftersom du:

• Går i en klass som har många lektioner gemensamt
• Har schemalagda studier hela dagen
• Har lärarledda lektioner

Alternativ till prov

På allmän kurs bedömer vi inte dina kunskaper och färdigheter med vanliga prov. Vi arbetar hellre med:

• Diskussioner
• Redovisningar
• Praktiska övningar
• Grupparbeten

Poängen med folkhögskolans sätt att arbeta är att varje deltagare ska kunna utvecklas och lära sig fler förmågor än bara ämneskunskaper.

Eftersom vi arbetar mycket med samtal och möten så får vi utbyta erfarenheter och lära känna både varandra och oss själva. 

Stöd & hjälp med studierna

På Kävesta kan du få bra stöd och hjälp att klara dina studier. Varje deltagare har en individuell studieplan. Därför passar utbildningen oavsett om du är ovan att studera eller om du har stark studiemotivation och tydliga mål.

Kävesta folkhögskola har en hög lärartäthet. Det innebär att du har nära till dina lärare och att undervisningen ofta sker i mindre grupper.

Här finns ett stödteam som hjälper lärare och deltagare att få undervisningen att fungera så bra som möjligt. 

Många som inte trivts eller fått det stöd de behövt i sina tidigare skolor tycker att folkhögskolan är en bra studieform.

Behörigheter

Kävesta folkhögskola kan utfärda samtliga grundläggande behörigheter för studier på både högskola och yrkeshögskola. Här kan du även uppnå ett antal särskilda behörigheter för studier på högskolenivå. Det finns även möjlighet att avsluta sina grundskolestudier. På vår hemsida finns mer information om vilka behörigheter Kävesta kan utfärda på Allmän kurs

Studieomdöme

Du kan få ett studieomdöme om du studerat minst ett år på heltid på Kävesta. Om du ansöker till en utbildning på högskola eller universitet är det studieomdömet som används för att se om du blir antagen eller inte.

Studieom­dömet sätts gemensamt av alla dina lärare. Omdömet är en samlad bedömning av din förmåga att studera vidare på universitet eller högskola. Det motsvarar på många sätt gymnasiets slutbetyg. Mer information om studieomdöne på Kävesta.

Hur länge studerar jag på Allmän kurs?

För att få behörigheter och ett sammanfattande studieomdöme studerar du mellan ett och fyra år.

När du kommer på antagningsintervju gör vi en preliminär studieplan. Din studietid beror på:

1. Hur mycket du har med dig från grundskolan och gymnasiet
2. Om du har tidigare arbetslivserfarenheter
3 Din studiemotivation och din studieinsats

Vilka ämnen läser jag på allmän kurs?

På Kävesta folkhögskola läser du alla gymnasiegemensamma ämnen. Du läser alla ämnen samtidigt, som på gymnasiet. Hos oss läser du alltså även ämnen som du redan har betyg i. Du får då möjlighet att repetera och fördjupa dig ännu mer. Alla som går på allmän kurs läser:

• Svenska
• Engelska
• Matematik
• Samhällskunskap
• Naturkunskap
• Religionskunskap
• Historia

Du läser även inriktning vid två tillfällen i veckan. Inriktningarna varierar från år till år. Du väljer inriktning när du börjar på skolan. Tidigare har vi t.ex. haft Bild, Musik, Träning och Geografi och kulturer.

Läs mer och ansök nu

Mer om allmän kurs på Kävesta hemsida

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Efter genomförda studier kan deltagaren få möjlighet till grundläggande behörighet och ett sammanfattande studieomdöme som kan användas för vidare studier på högskola eller universitet.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.kavesta.fhsk.se/utbildningar/allman-kurs/