Saknar du slutbetyg från gymnasiet? På Kävesta kan du läsa in behörigheter för högre studier i en vacker och lugn miljö, strax utanför staden.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Intervju och förberedande studiesamtal.

Kostnader: 1150 kr/månad för mat (förmiddagskaffe & lunch) alla skoldagar, läromedel och studieresor.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 9 jan 2019

Kontakt

Eva Egard

Telefon: 076-118 54 00
E-post:
eva.egard@kavesta.fhsk.se

Hur länge studerar jag på Allmän kurs på Kävesta?

Allmän kurs på Kävesta folkhögskola är 1 - 4 år lång. Studietiden beror på din studie- och yrkesbakgrund, dina nuvarande mål och din arbetsinsats hos oss.

Tillsammans med oss utformar du din egen studieplan. Allmän kurs passar dig oavsett om du är ovan att studera eller om du har stark studiemotivation och tydliga mål.

Passar undervisningen på Allmän linje mig?

Undervisningen på de allra flesta folkhögskolor utgår ifrån samma principer som på Kävesta:

• Folkhögskolestudier är studier för vuxna
• Närvaro och aktivt deltagande på lektionerna är nödvändigt
• Diskussioner och samtal är viktigare än prov

Undervisningen på allmän linje liknar delvis gymnasiet eftersom du:

• Går i en klass som har många lektioner gemensamt
• Har schemalagda studier hela dagen
• Har lärarledda lektioner

Närvaro och aktivt deltagande istället för prov

På allmän linje bedömer vi inte dina kunskaper och färdigheter med vanliga prov. Vi arbetar hellre med:

• Diskussioner
• Redovisningar
• Praktiska övningar
• Grupparbeten

Genom dessa metoder får du både visa dina ämneskunskaper och utveckla andra viktiga förmågor.

Behörigheter och Studieomdöme

När du är färdig med allmän linje kan du få med dig:

1. Intyg om grundläggande och särskilda behörigheter
2. Sammanfattande studieomdöme

Intyg om behörigheter ger dig möjlighet att ansöka till utbildningar på högskolenivå.

Studieomdömet används av högskola och universitet för att göra ett urval bland sökande med behörigheter från folkhögskola.

Läs gärna mer om behörigheter och studieomdöme.

Vilka ämnen läser jag på allmän linje?

På Kävesta folkhögskola läser du alla gymnasiegemensamma ämnen. Du läser alla ämnen samtidigt, som på gymnasiet. Hos oss läser du alltså även ämnen som du redan har betyg i. Du får då möjlighet att repetera och fördjupa dig ännu mer. Alla som går på allmän linje läser:

• Svenska
• Engelska
• Matematik
• Samhällskunskap
• Naturkunskap
• Religionskunskap
• Historia

Inriktningar

När du börjar studera hos oss har du möjlighet att välja en inriktning, som du arbetar med vid två lektionstillfällen varje vecka. Inriktningarna varierar från år till år, och flera av dem passar in i Kävestas kulturprofil. Tidigare år har vi haft exempelvis bild, musik, teater, geografi & kulturer samt svenska som andraspråk.

Läs mer och ansök nu

Mer om allmän linje på Kävesta hemsida


Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Efter genomförda studier kan deltagaren få möjlighet till grundläggande behörighet och ett sammanfattande studieomdöme som kan användas för vidare studier på högskola eller universitet.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.kavesta.fhsk.se/utbildningar/allman-kurs