Allmän kurs Liljeholmen - i Rimforsa

Liljeholmens folkhögskola


Ansök nu
En kurs för dig som vill ta högskoleförberedande examen, men göra det på folkhögskola. Med den grundläggande högskolebehörigheten har du sedan möjlighet att söka vidare till universitet eller högskola

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Avklarad grundskola eller motsvarande

Kostnader: Litteratur och studieresor högst 2 000 kronor per läsår. Externatavgiften är 330:-/vecka och inkluderar förmiddagsfika, lunch, festmåltider, visst undervisningsmaterial och elevförsäkring.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 26 aug 2019 - 29 maj 2020

Kontakt:
Mattias Hjertton

Telefon: 0494-797 00
E-post:
allman@liljeholmen.nu

Stimulerande och lugn miljö

Du studerar på en skola med skön och stimulerande miljö där det är lätt att trivas. Du kommer att växa och utvecklas som människa. Du får studera i små grupper efter dina egna möjligheter och mål och du får bra hjälp och stöd i dina studier. Du kanske har avbrutit tidigare gymnasiestudier eller gått på IV-programmet. På vår allmänna kurs har du mycket bättre förutsättningar att klara dina studier.

Ett eller två år

Du kan gå Allmän kurs ett eller två år beroende på tidigare studier och vilken behörighet du vill uppnå.

Kursinnehåll

Du läser de gymnasiegemensamma ämnena: svenska, engelska, matematik, naturkunskap, religionskunskap, historia och samhällskunskap. I de flesta ämnena kan du läsa in högre behörigheter.

Temastudier

Vissa perioder under läsåret ägnar vi oss åt temastudier - ett exempel på ett sådant tema kan vara "Vatten", "Hållbart samhälle", "Livskunskap", mm. Då läser vi flera ämnen parallellt - t ex samhällskunskap, naturkunskap och svenska, gör studiebesök och lite mer omfattande redovisningar.

Kostander för kurslitteratur

Undervisning på folkhögskola är gratis, men det tillkommer kostnader för litteratur och studieresor om högst 2 000 kronor per läsår.

Efter allmän kurs

Allmän kurs en bra start på vidare studier. Du tränar bl a studieteknik vilket kommer att underlätta dina fortsatta studier. Flera av dem som gått allmän kurs har efter studierna fortsatt att läsa på högskola eller i någon annan skolform. Med grundläggande högskolebehörighet från folkhögskola ökar också dina möjligheter att få de jobb du söker.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Kursen ger möjlighet att uppnå grundläggande behörighet från folkhögskola som sedan ger möjlighet att söka till yrkeshögskola, högskola och universitet i folkhögskolans kvotgrupp.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://liljeholmen.nu/folkhogskola/allman/