Allmän grundkurs Linköping VT 2020

Liljeholmens folkhögskola


Ansök nu

En kurs för dig som behöver stöd, motivation för att börja studera igen. Syftet är att förbereda dig för folkhögskolestudier på gymnasienivå eller för yrkesvux.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år Minst en termin

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Du bör ha tillräckligt goda kunskaper i svenska, minst sfi D, för att kunna tillgodogöra dig undervisningen. Är du osäker om dina kunskaper räcker till för att börja? Boka en tid med oss.

Kostnader: Undervisningen är kostnadsfri. Kostnader för studiematerial tillkommer.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskolenivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 13 jan 2020

Plats för kursen: Linköping

Kontakt:
Mattias Hjertton

Telefon: 0705 - 47 67 34
E-post:
mattias.hjertton@liljeholmen.nu

Denna kurs går i Linköping. I våra lokaler är miljön lugn och stimulerande. Det är lätt att trivas. En lugn och stimulerande miljö ger goda förutsättningar till att växa och utvecklas.

Våra lärare vill att du ska lyckas och ger dig det stöd du behöver. Utbildningens innehåll anpassas efter dig och dina mål. 

Individuell studieplan

På Liljeholmen i Linköping får du möjlighet att studera i din egen takt. Om det behövs får du också repetera eller starta på nytt i olika ämnen.

För att utbildningen ska bli så bra som möjligt träffar vi dig som söker innan skolstart. Tillsammans gör vi en studieplan som utgår från dina förkunskaper och mål. Vi pratar också om dina tidigare skolerfarenheter. Om det finns speciella behov tar vi fram en plan för det stöd och de resurser du behöver.

Personlig utveckling

Förutom nya ämneskunskaper så vill vi ge dig möjlighet att växa som människa. Det ska kännas bra. Under studierna lär du dig att våga tala, skriva och skapa. Du får också träna på att arbeta både i grupp och individuellt.

Syftet är att stärka självförtroendet och att komma vidare i studier.

Upplägg

Undervisningen sker normalt måndag-fredag klockan 8.30-15.00. Vi jobbar med folkhögskolans arbetsformer, där samtal, diskussion och deltagarinflytande är viktigt.

I kursen ingår svenska, matematik och engelska. Vi har också temastudier med ämnen som historia, religion, samhällskunskap och naturkunskap.

Friluftsdagar, studiebesök och utflykter hjälper till att skapa trygghet och gemenskap.

Närvaro viktigt

Vi har inga prov. Istället finns det närvarokrav på lektionerna. Närvaron är viktig för att att dina lärare ska kunna hjälpa dig framåt. Hög frånvaro kan leda till avbrott i studierna.

Kurslängd

Kurslängden beror på dina tidigare kunskaper och din studievana. Räkna med ett till två år. När du har fått tillräckliga kunskaper på grundnivå, kan du gå vidare med studier på gymnasienivå. 

Antagning

Vi har löpande antagning. Kurserna startar i augusti och januari. 

CSN

Kursen är studiemedelsberättigad. Har du studerat tidigare med studiestöd kan det vara bra att undersöka hur många studieveckor du har kvar. På Allmän kurs Grund söker du studiemedel på grundskolenivå.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

När kursen är klar har du fått:

- mer studievana
- utvecklats som person
- förbättrade baskunskaper i allmänna ämnen
- behörighet till studier på gymnasienivå på folkhögskola

Länk till kursen på skolans webbplats
https://liljeholmen.nu/allman-grundkurs-linkoping/