Diakoniutbildning Liljeholmen - Relationspedagogisk profil - distans

Ansökan stängd

Diakoniutbildning Liljeholmen - Relationspedagogisk profil - distans

Liljeholmens folkhögskola

Ansökan stängd
En utbildning baserad på den kristna kyrkans diakonala uppdrag. Relation och kommunikation är nyckelord i vår utbildning, både ur ett teologiskt och psykologiskt perspektiv. Flexibel studieform.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
12 obligatoriska träffar

Studietakt: 50%

Längd: 2 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: gymnasieutbildning, datorvana, förankring i kristen församling

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 23 aug 2021 - 2 jun 2023

Kontakt:
Annika Lager Watrous

Telefon: 0494 - 797 00
E-post:
diakoni@liljeholmen.nu


Kännetecken

Kursens kännetecken är:
- relationspedagogiskt perspektiv
- teologisk och etisk reflektion
- själavård som integrerar teologi och psykologi 

Flexibel studieform

Kursen genomförs på halvtid under 2 läsår. Varje termin innehåller tre kurstillfällen på Liljeholmen om vardera tre dagar. Däremellan bedrivs studierna på distans, enskilt och i grupp, med tillgång till handledning via nätet.

Kursinnehåll

- Diakonins grund

Vi studerar bibeln, kristen tro och etik samt kyrkans liv i historien. Teologisk och etisk reflektion. Här ingår ämnen som bibelkunskap, troslära och etik.

- Möta människor

Kyrkans unika själavård integreras med psykologi för att hjälpa människor att hantera kriser, skam och skuld. Samtalet som verktyg betonas i kursen. Vi läser om grupprocesser och får tillfälle att reflektera över och bearbeta den egna grupprocessen. Här ingår ämnen som själavård, utvecklingspsykologi, samtalskonst och beröringsmassage.

- Praktik

Genom studiebesök och praktik (120 timmar) lär vi känna olika diakonala verksamhetsområden. Här ingår ämnen som diakoni och andaktspedagogik.

- Tematiska studier i diakoni

Olika ämnen som knyter an till människors utsatthet i livet; funktionsnedsättning, missbruk - kriminalitet, åldrande - demens, integration, sexualitet, psykisk ohälsa, lidande och död. Vi reflekterar över hur individ, familj och omgivning påverkas och hur diakonin kan stödja och hjälpa.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://liljeholmen.nu/folkhogskola/diakoniutbildning