Denna inriktning vänder sig till dig som är intresserad av filmvetenskap och filmanalys. Du möter gästföreläsare med specialkunskaper inom ämnet, gör filminriktade studiebesök och får möjlighet att diskutera, titta på och analysera film ur olika perspektiv och i olika genrer"

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Personligt brev, Intervju

Kostnader: En förbrukningsavgift på 65kr/vecka betalar samtliga deltagare för gemensamma kostnader som studerandeförsäkring, internet, kopiering, gemensamma måltider mm.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskole- och gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 27 aug 2018 - 31 maj 2019

Kontakt

Sofia Cedvén

Telefon: 0705-12 37 25
E-post:
sofia.cedven@lunnevad.se

Antagning
Företräde ges åt dig som har kortare utbildning än 3 år på gymnasienivå och/eller vill förbereda sig för vidare studier.

Sökande till allmän kurs blir inbjuden till en informations- och intervjudag torsdagen den 26 april 2018. Vid antagningen fäster vi stor vikt vid den personliga kontakt vi får vid denna intervju. .

Om allmän kurs
Undervisningen bedrivs i tre nivåer och du läser ett, två eller tre år beroende på förkunskaper och studiemål. På allmän kurs studerar du allmänteoretiska ämnen 80% av veckans timmar. Varje år väljer du dessutom en inriktning av praktisk-estetisk eller teoretisk karaktär, som du arbetar med cirka 20% av schemalagd tid.

Vi arbetar i mindre undervisningsgrupper där det finns möjligheter till individuell handledning. Stor vikt läggs vid grupprocessen, där deltagarnas erfarenheter, kunskaper och åsikter är värdefulla. Traditionella prov används endast undantagsvis. Vi gör egna kursplaner, där hänsyn tas till deltagarnas önskemål och behov. Det egna kunskapssökandet och det lustfyllda lärandet har en central plats. Reflektion och diskussion ges stort utrymme.

Dina studier på Lunnevads folkhögskola sker på heltid och uppfyller Centrala Studiestödsnämndens krav för heltidsstudier. 

Ämnen - allmän kurs
Följande teoretiska ämnen ingår. Nivåer grundas på förkunskaper och studiemål.

Matematik
Naturkunskap
Religionskunskap
Historia
Svenska
Engelska
Samhällskunskap
Psykologi
Filosofi

Om du är född 1999 eller senare och saknar fullständiga gymnasiebetyg, bör du i första hand kontakta din hemkommun eller den gymnasieskola där du eventuellt är inskriven. I vissa fall kan dessa bekosta en utbildningsplats på folkhögskola.

Ansök här via skolans egen webbplats

Om du är intresserad av att besöka skolan är du välkommen hit under vårterminen. Kontakta Sofia Cedvén för mer information och tidsbokning.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Mål • Att främja de studerandes utveckling som enskilda individer och som samhällsmedborgare. • Att ge sådan bildning/utbildning som kan tjäna som bas för yrkesinriktade studier. • Att åt den som uppfyller fordringarna ge behörighet för studier på gymnasie- eller högskolenivå.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://www.lunnevad.se/allman-information