Konstlab är en vidareutbildning på distans för dem som har tidigare utbildning eller erfarenhet, och som behöver fördjupade och målinriktade kunskaper för att bli antagen till en konsthögskola.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
4 obligatoriska träffar

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Arbetsprover

Kostnader: Förbrukningsavgiften är 75 kr/vecka. Detta är en avgift samtliga deltagare betalar för att bidra till gemensamma kostnader.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 26 aug 2019 - 3 jun 2020

Kontakt:
Annika Sjöblom

Telefon: 013-23 49 16, 0708-12 57 70
E-post:
annika.sjoblom@lunnevad.se

Utbildningen riktar sig också till konstnärer som behöver kompletterande och fördjupade kunskaper för att kunna utveckla sitt konstnärskap.

I utbildningen kan man arbeta i alla typer av medier som ex. måleri, objekt/skulptur, foto, installation och konceptuellt.

Handledningen är individuell och skräddarsydd, och utgår från varje students egna arbeten och tematiska innehåll, samt mål med utbildningen.

Primärt fokus i utbildningen ligger inte i de olika teknikerna, huvudfokus ligger i fördjupning och utveckling av det tematiska innehållet och i gestaltningen.

Utbildningen ger studenterna en ökad medvetenhet och kunskaper kring alla delar av ett konstnärskap, för ett mer professionellt och självständigt arbete som konstnär. Om målet är att bli antagen på en konsthögskola, så är utvecklandet av det tematiska innehållet i sina arbeten av mycket central betydelse.

Man får också kunskaper i hur man kontextualiserar sina arbeten inom den aktuella samtidskonsten, och att kunna kommunicera i tal och skrift om innehållet i sitt tema och konstnärskap.

Under utbildningen får man kontinuerlig handledning via Skype och mejl, både individuellt och i grupp.

Under läsåret tillkommer 4 st. seminarier förlagda på Lunnevads folkhögskola, med fördjupning, handledning och föreläsningar.

Som en integrerad del av utbildningen producerar studentgruppen varje år en gemensam grupputställning på en konsthall eller ett galleri.

 

Utbildningens innehåll

 

- Fokus på att utveckla sitt konstnärliga innehåll/tema och gestaltning.

 

- Komplettering av kunskaper kring material, teknik och teori.

 

- Övningar genom kritiksamtal innehållande analys och kontextualisering av sina arbeten.

 

- Positionering av sitt tema inom samtidskonsten.

 

- Utveckling och sammanställning av arbetsprover (för sökande till Konsthögskolor i Sverige och utomlands.)

 

- Kommunikation och marknadsföring

 

- Textarbeten, (vid ansökningar till konsthögskolor, utställningar, stipendie- och projektansökningar, förväntas man som konstnär att kunna formulera sig i text kring sina arbeten och projektplaner. Under utbildningen arbetar vi kontinuerlig med denna del av konstnärskapet).  

 

- Kritiksamtal (sker vid seminarierna, men även enskilt och i grupp via mail/Skype)

 

- Yrkesinriktat nätverk

 

- Utställningsproduktion

 

 

 

Ansökan

Digital ansökan med 6–10 st. arbetsprover, och eventuell hänvisning till egen hemsida.
Text (max 1 st. A4), med beskrivning av ditt konstnärskap, och målet med utbildningen.
Skickas som PDF-fil till annika.sjoblom@lunnevad.se 

Kriterier som bedöms är: konstnärlig kvalité, förutsättningar hos den sökande att kunna tillgodogöra sig handledningen och utbildningen, förmåga till reflektion och att aktivt kunna delta i diskussioner inom gruppen.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Utbildningens mål Målet är att utveckla den konstnärliga kvalitén hos varje enskild students arbeten. Med nya kunskaper kring sitt tematiska innehåll och arbetsmetoder, så uppstår nya möjligheter att utveckla sina arbeten. Målet är att ge studenterna kompletterande och fördjupade kunskaper som också är yrkesmässigt anpassade. Studenterna ska ges konkreta verktyg som gör det möjligt för varje enskild deltagare att nå sina uppsatta mål. Utbildningen ska göra det möjligt för varje student att bygga upp ett eget yrkesmässigt nätverk bestående av konstnärer, curators, gallerister. För studenter som söker vidare till konsthögskolor, så ska utbildningen och den nya kunskapen resultera i färdiga arbetsprover som är utformade för att avsevärt förbättra möjligheterna att bli antagen.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://www.lunnevad.se/konstlab-distanskurs