Folkmusikinriktningen är till för dig som vill musicera med andra på en hög nivå och samtidigt utveckla dina musikaliska färdigheter. Vi lägger också stor vikt vid din personliga utveckling.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: instrumental- eller sångprov, gehörs- och teoriprov, intervju

Kostnader: Förbrukningsavgiften är 75 kr/vecka. Detta är en avgift samtliga deltagare betalar för att bidra till gemensamma kostnader.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 26 aug 2019 - 3 jun 2020

Kontakt:
Leif Segerberg

Telefon: 013-23 49 11, 073-202 43 82
E-post:
leif.segerberg@lunnevad.se

Om Musiklinjen

Musiklinjen vid Lunnevads folkhögskola har sedan starten 1958 erbjudit en gedigen grund för högre musikstudier och ett aktivt musicerande. Vår musikutbildning har en lång och framgångsrik tradition av ensemblespel och instrumentalundervisning. Du väljer en av följande inriktningar: folkmusik, jazz eller klassiskt. Linjen är en tvåårig heltidsutbildning med cirka 60 platser.

Under kursens gång anordnas många konserter på och utanför skolan. Varje år genomförs olika projekt, turnéer och konsertbesök. På skolan hittar du välutrustade lokaler, välfyllt musikbibliotek och ett stort antal instrument för utlåning.

Linjens mål är…

 • Att utveckla elevernas förståelse, teknik och förmåga att uttrycka sig konstnärligt inom musik.
 • Att ge en bra grund för studier på högskola, ett framtida arbete eller en meningsfull och aktiv fritid inom musiksektorn.

Likabehandlingsarbete

Att alla som studerar på Musiklinjen ska behandlas lika och ha samma möjligheter är en av stöttepelarna i Musiklinjens verksamhet. Vårt likabehandlingsarbete inkluderar både workshops och namnkunniga föreläsare.

Både elever och lärare deltar i arbetet och utöver detta arbetar lärarlaget kontinuerligt med kurser och litteratur i ämnet. Lärare och elever har även gemensamt bestämt att det varje år ska utses en genusgrupp på linjen som regelbundet träffar linjeledare och profilansvariga. Under dessa träffar beslutas det bland annat om ett antal områden som prioriteras under varje termin.

Detta prioriterade arbete, som vi tillsammans har påbörjat, hålls levande och utvecklas kontinuerligt. Välkommen till Musiklinjen där alla har samma möjligheter!

Inriktningar


Folkmusik, jazz och klassiskt

Lunnevads musiklinje erbjuder dig en stimulerande miljö där du har förutsättningar att utvecklas både musikaliskt och personligt.

Skolan har gott om rep- och övningsrum, vilket gör att du har stora möjligheter att utvecklas på ditt instrument och att bli en rutinerad ensemblemusiker. I den kreativa miljön på Lunnevad kan du också lyssna på konserter med musik från alla våra inriktningar. Under året jobbar inriktningarna tillsammans i flera olika projekt. De stora möjligheterna att möta annan musik i närbild, och även elever från våra andra linjer, är både inspirerande och utvecklande.

Folkmusik


Innehåll

På folkmusikinriktningen får du spela mycket ensemble. Vi lägger tonvikten på nordisk folkmusik, men du får även möjlighet att spela musik från andra delar av världen.

Vi har ett samarbete med Folkmusikfestivalen i Linköping där vi ger vår första konsert under hösten. Dessutom har vi regelbundna framträdanden på skolan och ett antal spelningar i Linköping med omnejd. Under vecka 5 har vi repvecka och vecka 6 åker alla på turné. Du planerar upplägg, turnérutt och väljer musik tillsammans med de andra i din turnégrupp. I slutet av andra studieåret får du tillsammans med dina kurskamrater göra din examenskonsert

Ämnen:

 • Huvudinstrument
 • Folkmusikensemble
 • Folkmusikarrangering
 • Repertoarspel
 • Dans
 • Musikaliskt hantverk
 • Orkester eller Kör
 • Gemensam lektion
 • Konsertverksamhet

Tillval:

 • Biinstrument
 • Kammarorkester
 • Stråkorkester
 • Kammarkör
 • Storband
 • Jazzimprovisation
 • Laptop-ensemble
 • Ensembleledning

Antagningstest sker: 1 april, 2 april, 3 april och 4 april 2019. Besked om vilken dag du kallas till lämnas efter ansökningstidens utgång.

Länk till ansökan.

Särskilda förkunskaper

Du ska kunna spela ett instrument eller sjunga. För att denna förmåga ska kunna bedömas kallas du till ett antagningsprov under en dag.

Om antagningsproven

Du genomför ett sång- eller spelprov där du på ditt huvudinstrument ska vara beredd att spela/sjunga tre självvalda låtar av olika karaktär, göra ett stämspelsprov och ett enkelt stycke a prima vista. Du som spelar ett kompinstrument, kan skicka in noter på melodin och få den uppspelad vid provtillfället. Provet genomförs utan ackompanjemang.

Ett skriftligt prov med en gehörsdel och en teoridel ingår också.

I samband med antagningsprovet ingår ett samtal med lärare och nuvarande elever om linjens inriktning och ditt eget studiemål. Du får också information om skolan och om Musiklinjen.

Om du som biinstrument har ett orkesterinstrument eller piano och håller en god nivå, erbjuds du möjlighet att spela upp ett stycke. Biinstrument är dock inte obligatoriskt.

Mer praktisk information finns här!

I mån av lediga platser kan antagning göras på vissa instrument även med kursstart från och med vårterminens början. Kontakta skolan!

Har du frågor eller vill boka besök på skolan?

Kontakta vår linjeledare:

Leif Segerberg

Telefon: 013-23 49 11073-202 43 82

E-post: leif.segerberg@lunnevad.se

 

 

 

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Mål • Att främja de studerandes utveckling som enskilda individer och som samhällsmedborgare. • Att utveckla de studerandes förmåga att på ett konstnärligt sätt uttrycka sig i musik. • Att ge sådan bildning/utbildning som kan tjäna som yrkesförberedelse inom musiksektorn. • Att ge sådan utbildning som kan tjäna som förberedelse för högre musikstudier/musikhögskola.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://www.lunnevad.se/utbildningar/musik/