Konstlab-distans

Ansökan stängd
Konstlab är en vidareutbildning på distans för dem som har tidigare utbildning eller erfarenhet, och som behöver fördjupade och målinriktade kunskaper för att bli antagen till en konsthögskola.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
4 obligatoriska träffar

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Arbetsprover

Kostnader: Förbrukningsavgiften är 75 kr/vecka. Detta är en avgift samtliga deltagare betalar för att bidra till gemensamma kostnader.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 23 aug 2021 - 3 jun 2022

Kontakt:
Annika Sjöblom

Telefon: 013-23 49 16, 0708-12 57 70
E-post:
annika.sjoblom@lunnevad.se


 

Konstlab distanskurs

Lunnevad Konstlab är en 1-årig vidareutbildning på distans för dig som redan har en konstnärlig grundutbildning, och som behöver fördjupade och målinriktade kunskaper för att bli antagen till en konsthögskola. Utbildningen riktar sig också till konstnärer som behöver kompletterande och fördjupade kunskaper för att kunna utveckla sitt konstnärskap. Här kan du arbeta i alla typer av medier som exempelvis måleri, objekt/skulptur, foto, installation och konceptuellt. Handledningen är individuell och skräddarsydd, och utgår från varje deltagares egna arbeten och tematiska innehåll, samt mål med utbildningen.

Kursens innehåll

Primärt fokus i utbildningen ligger inte på de olika teknikerna, huvudfokus ligger i fördjupning och utveckling av det tematiska innehållet och i gestaltningen. Utbildningen ger dig en ökad medvetenhet och kunskaper kring alla delar av ett konstnärskap, för ett mer professionellt och självständigt arbete som konstnär. Om målet är att bli antagen på en konsthögskola, så är utvecklandet av det tematiska innehållet i dina arbeten av mycket central betydelse. Du får också kunskaper i hur man kontextualiserar sina arbeten inom den aktuella samtidskonsten, och i att kunna kommunicera innehållet i sitt tema och konstnärskap i tal och skrift. Under utbildningen får du kontinuerlig handledning via Skype och mejl, både individuellt och i grupp. Fyra gånger under året träffas vi i seminarier med fördjupning, handledning och föreläsningar på Lunnevads folkhögskola. Som en integrerad del av utbildningen producerar studentgruppen varje år en gemensam grupputställning på en konsthall eller ett galleri.

Erfarna lärare

Lärare på Lunnevad Konstlab är konstnärerna Peter Sköld och Nathalie Gabrielsson, samt ett nätverk av konstnärer inom olika konstriktningar som utgör en extern och kompletterande kunskapsresurs. Peter Sköld är utbildad vid bland annat Akademie der Bildenden Künste München, i Tyskland. Han gör regelbundna utställningar i gallerier och konsthallar i Sverige och Tyskland, och finns representerad i samlingar i Sverige och Europa. Nathalie Gabrielsson är utbildad på Konstfack i fri konst och deltar regelbundet i olika internationella forum för samtida konst. Hon arbetar främst med performance, film och konceptuell konst, och har ett brett intresse för konstteori.

Innehåll

Primärt fokus i utbildningen ligger inte på de olika teknikerna, huvudfokus ligger i fördjupning och utveckling av det tematiska innehållet och i gestaltningen.

Utbildningen ger dig en ökad medvetenhet och kunskaper kring alla delar av ett konstnärskap, för ett mer professionellt och självständigt arbete som konstnär. Om målet är att bli antagen på en konsthögskola, så är utvecklandet av det tematiska innehållet i dina arbeten av mycket central betydelse.

Du får också kunskaper i hur man kontextualiserar sina arbeten inom den aktuella samtidskonsten, och i att kunna kommunicera innehållet i sitt tema och konstnärskap i tal och skrift.

Under utbildningen får du kontinuerlig handledning via Skype och mejl, både individuellt och i grupp. Fyra gånger under året träffas vi i seminarier med fördjupning, handledning och föreläsningar på Lunnevads folkhögskola.

Som en integrerad del av utbildningen producerar studentgruppen varje år en gemensam grupputställning på en konsthall eller ett galleri.

Fokusområden & Ämnen:

 • Fokus på att utveckla sitt konstnärliga innehåll/tema och gestaltning.
 • Komplettering av kunskaper kring material, teknik och teori.
 • “Ateljésamtal” innehållande analys och kontextualisering av sina arbeten.
 • Positionering av sitt tema inom samtidskonsten.
 • Utveckling och sammanställning av arbetsprover (för sökande till konsthögskolor i Sverige och utomlands.)
 • Kommunikation och marknadsföring
 • Textarbeten (Vid ansökningar till konsthögskolor, utställningar, stipendie- och projektansökningar, förväntas man som konstnär att kunna formulera sig i text kring sina arbeten och projektplaner. Under utbildningen arbetar vi kontinuerligt med denna del av konstnärskapet).
 • Kritiksamtal (sker vid seminarierna, men även enskilt och i grupp via mail/Skype)
 • Yrkesinriktat nätverk
 • Utställningsproduktion

Ansökan

Du skickar in din ansökan digitalt tillsammans med 6−10 arbetsprover och eventuellt hänvisning till egen hemsida. Vi vill också ha en text (max en A4-sida) med beskrivning av ditt konstnärskap och målet med utbildningen.


Kriterier som bedöms är: konstnärlig kvalité, förutsättningar hos den sökande att kunna tillgodogöra sig handledningen och utbildningen, förmåga till reflektion och att aktivt kunna delta i diskussioner inom gruppen.

 

Har du frågor eller vill boka besök på skolan? Välkommen att kontakta:

Annika Sjöblom
Telefon: 013-23 49 16, 0708-12 57 70
E-post: annika.sjoblom@lunnevad.se

 

 

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

 

 • Att utveckla den konstnärliga kvalitén hos varje enskild deltagares arbeten. Med nya kunskaper kring sitt tematiska innehåll och arbetsmetoder, så uppstår nya möjligheter att utveckla sina arbeten.

 • För deltagare som söker vidare till konsthögskolor ska utbildningen och den nya kunskapen resultera i färdiga arbetsprover som är utformade för att avsevärt förbättra möjligheterna att bli antagen.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://www.lunnevad.se/konstlab-distanskurs