Musiklinje Folkmusik

Ansökan stängd

På folkmusikinriktningen får du spela mycket ensemble. Vi lägger tonvikten på nordisk folkmusik, men du får även möjlighet att spela musik från andra delar av världen.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Kostnader: Förbrukningsavgiften är 75 kr/vecka. Detta är en avgift samtliga deltagare betalar för att bidra till gemensamma kostnader.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 23 aug 2021 - 3 jun 2022

Kontakt:
Per Eckerbom

Telefon: 073 061 10 19
E-post:
per.eckerbom@lunnevad.se


Fler kurser inom: Klassisk , Jazz , Körsång , Improvisation , Folkmusik

Musik på Lunnevad

Musiklinjen vid Lunnevads folkhögskola har sedan starten 1958 erbjudit en gedigen grund för högre musikstudier och ett aktivt musicerande. Vår musikutbildning har en lång och framgångsrik tradition av ensemblespel och instrumentalundervisning. Du väljer en av följande inriktningar: folkmusik, jazz eller klassiskt. Linjen är en tvåårig heltidsutbildning med cirka 60 platser.

Utvecklas både musikaliskt och personligt

Lunnevads musiklinje erbjuder dig en stimulerande miljö där du har förutsättningar att utvecklas både musikaliskt och personligt. Skolan har gott om rep- och övningsrum, vilket gör att du har stora möjligheter att utvecklas på ditt instrument och att bli en rutinerad ensemblemusiker. I den kreativa miljön på Lunnevad kan du också lyssna på konserter med musik från alla våra inriktningar. Under året jobbar inriktningarna tillsammans i flera olika projekt. De stora möjligheterna att möta annan musik i närbild, och även deltagare från våra andra linjer, är både inspirerande och utvecklande.

Här finns rum för skapande

Utöver de traditionella skolutrymmena – som klassrum, datasal och bibliotek – har du som deltagare på musiklinjen även tillgång till ett 30-tal välutrustade undervisnings- och övningsrum, en mindre studio samt ett välfyllt musikbibliotek. Ett stort antal instrument finns också att låna. Den imponerande aulan, med rejäl takhöjd och plats för 200 personer, är en utmärkt lokal för de många konserter som hålls på skolan.

Artist in Residence

Artist in Residence innebär att någon artist eller konstnär får möjlighet att skapa något under en längre period på till exempel en institution, som kan vara ett konserthus eller en fast ensemble/orkester. På Musiklinjen har vi under varje läsår ett antal gästlärare som vanligtvis kommer och träffar våra deltagare under en dag. Med vår nya tanke kommer en artist inte bara en utan ett flertal gånger under en period av tre terminer och får därmed möjlighet att träffa deltagarna vid flera tillfällen, jobba mer långsiktigt och hjälpa till att staka ut den väg deltagarna följer. Våra deltagare kan då också tränga djupare in i gästlärarens material och tankesätt.

Delar av kursens innehåll

Vi har ett samarbete med Folkmusikfestivalen i Norrköping där vi ger vår första konsert under hösten. Dessutom har vi regelbundna framträdanden på skolan och ett antal spelningar i Linköping med omnejd. Under vecka 4 har vi repvecka och vecka 5 åker alla på turné. Du planerar upplägg, turnérutt och väljer musik tillsammans med de andra i din turnégrupp. I slutet av andra studieåret får du tillsammans med dina kurskamrater göra din examenskonsert.

Kursbeskrivning 

Huvudinstrument alla inriktningar
På lektionerna jobbar vi med grundläggande teknik, tonbildning och musikaliskt uttryck. Du får också grundläggande kunskaper i din genres specifika musikaliska språk. Vi arbetar med också med ergonomi och övningsteknik. Lektionerna är individuellt utformade med utgångspunkt från din nivå och dina mål.

Biinstrument alla inriktningar
Inga förkunskaper krävs. Lektionerna utformas i samråd med din lärare.

Musikaliskt hantverk alla inriktningar
Här jobbar vi med att förbättra gehöret samt lär oss den musikteori som är nödvändig för att fungera som musiker i en ensemble; grundläggande musiklära såväl som arrangering. Vi jobbar i grupper om 1-5 deltagare, gruppsammansättningen baseras på din poäng vid teori- och gehörsprovet under antagningsveckan.

Tillvalsämnen alla inriktningar

Ensembleledning
I ämnet ensembleledning lär vi oss om hur och på vilket sätt vi kommunicerar musik i en ensemblesituation både från ledarposition och som musiker.
Du får lära dig att leda en grupp från olika positioner: som instruktör, som spelande ledare och som dirigent.
Vi lär oss repetitionsteknik och att välja repertoar.
Ämnet innehåller följande tekniska moment:
Taktering i alla taktarter, start, stopp, gestik, insatser, fermater, periodisering, tempoförändringar och dynamik mm.

Kammarkör
Kammarkör syftar till att praktiskt öva och utveckla musikalisk medvetenhet, sammusicerande, förmågan att lyssna såväl som att uttrycka sig musikaliskt. Vi arbetar med en blandad repertoar för att bidra till en ökad förståelse av den klassiska musikens framförande, tekniker, historia, struktur och tradition. Repertoaren och repetitionerna planeras ur både pedagogiska-, sceniska-, ergonomiska- och musikaliska aspekter med sikte på ett flertal konsertframföranden under året. Detta för att undervisningen ska bli så verklighetsankuten som möjligt.

Laptop-ensemble
Vi arbetar med datorn som instrument och utforskar nya sätt att musicera tillsammans. Inga förkunskaper krävs, men nyfikenhet och ett öppet sinne för vad som räknas som musik är positivt.

Folkmusikensemble för jazz- och klassiska musiker
På lektionerna får du testa på att musicera inom folkmusikgenren. Du tränar upp ditt gehör och får samtidigt en inblick i den nordiska folkmusiken och hur man kan arrangera den.

Jazzimprovisation för klassiska- och folkmusikmusiker
Här får du lära dig att improvisera på olika typer av jazzlåtar. Vi lär oss känna igen harmonier utifrån låtarnas melodier och improviserar så småningom på gehör! Vi provar även lite olika sätt att förhålla oss till improviserandet exvis, rytmiskt, melodiskt och harmoniskt. Här jobbas det också mycket med melodispel och inhämtande av jazzfrasering generellt.

Det är en prova-på-kurs så intresse är viktigare än förkunskaper.

Folkmusikinriktning

Arrangering
På lektionerna lär du dig improvisera inom folkmusikgengren och sedan praktiskt prova ditt arrangemang tillsammans med dina klasskamrater.

Folkmusiklyssning
På lektionerna lyssnar och analyserar vi folkmusik från olika tidsåldrar och platser. Ämnet innehåller även en del musikhistoria.

Repertoarspel
På lektionerna lär du dig låtar från olika delar av Norden.

Ensemble
På lektionerna arbetar du tillsammans med dina klasskamrater och lärare fram arrangemang på olika låttyper inom genren. Vi går igenom olika arbetssätt och tekniker för att få din ensemble att låta och fungera så bra som möjligt. I folkmusikensemble får du även möta gästlärare och årets Artist in residence. Mycket av det du gör på ensemblen utmynnar sedan i konserter på och utanför skolan.

Gemensam lektion
På lektionerna får du träna på att spela upp det du jobbar med för dina klasskamrater. Ibland solo och ibland som grupp. Vi tränar på att spela inför folk och på att ta och ge konstruktiv kritik.

 

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

  • Att utveckla deltagarnas förståelse, teknik och förmåga att uttrycka sig konstnärligt inom musik.

  • Att ge en bra grund för studier på högskola, ett framtida arbete eller en meningsfull och aktiv fritid inom musiksektorn.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://www.lunnevad.se/utbildningar/musik/folkmusik