Danslinje scenisk dans

Ansök nu

Du ska ha dansvana från en eller helst flera danstekniker: balett, modernt, street och jazz. Under audition väger vi samman följande faktorer: den sökandes förkunskaper i de olika dansämnena, fysiska förutsättningar, kreativitet, musikalitet, rörelsekvaliteter, uttryck och inlärningsförmåga. Vi söker deltagare som har en stark motivation och god samarbetsförmåga. Vi strävar också efter att sätta samman en pedagogiskt väl fungerande grupp.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Audition, Intervju

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 22 aug 2022 - 2 jun 2023

Plats för kursen: Dansens Hus, Linköping

Kontakt:
Sophia Örnell

Telefon:
E-post:
sophia.ornell@lunnevad.se


Danslinjen

Vi arbetar utifrån övertygelsen om att dagens dansare behöver ha en bra och stabil grund och det i flera olika dansstilar och kunskapsfält. Alla kan ha ett personligt uttryck och språk i sin dans. Dans är en del av samhället. Under dina studier hos oss får du hjälp i din väg att utvecklas till den dansare som just du vill bli!

Kursens innehåll
Under hela läsåret har du daglig dansträning och du dansar varje vecka balett, modern och nutida dans, street och jazzdans. Du kompletterar dansträningen med fysträning som kondition och styrka liksom alternativa träningsformer som yoga, floorbarre och somatiska praktiker. För att öka din bredd och förståelse för dans lägger vi stort fokus även på dansproduktion, dansimprovisation, komposition samt dansteori. Du ingår i minst en större dansproduktion. Du medverkar i dansföreställningar, åker på studieresor, tittar på professionella dansföreställningar och träffar spännande gästlärare. Om du dessutom har funderingar på att i framtiden undervisa inom dans eller är lockad av en karriär inom musikal eller show erbjuder vi valbara kurser i dansmetodik och pedagogik samt sång. Du kommer under året också få ta del av folkbildningens grunder på olika sätt exempelvis genom föreläsningar.

Ansökan
Ansökan till Danslinjerna görs i första hand digitalt via länk på hemsidan (Schoolsoft) eller i andra hand via post. Ansökan skall innehålla ifylld blankett, intyg på tidigare studier och/eller arbete, personbevis samt ett personligt brev.

Vid mottagning av ansökan registreras denna av skoladministratören som sedan skickar information till ansvarig chef och linjesamordnare att ansökan mottagits. Linjesamordnare ombesörjer att den sökande kallas till intervju och audition vid gemensamt tillfälle. Referenser givna av den sökande kontaktas.

Antagning
För att kunna antas ska du ha dansvana från en eller helst flera danstekniker. Du kommer att kallas till ett antagningsprov som pågår under en hel dag. Under antagningsprovet som även innehåller en personlig intervju, väger vi samman följande faktorer – den sökandes förkunskaper i de olika dansämnena, fysiska förutsättningar, kreativitet, musikalitet, rörelsekvaliteter, uttryck och inlärningsförmåga. Vi söker deltagare som har en stark motivation och god samarbetsförmåga. Vi strävar efter att sätta samman en pedagogiskt fungerande grupp.

Träning:
Kursen avser att under utbildningens gång svara för den fysiska träning som deltagaren behöver genom dansträning och kompletterande träning. Deltagaren får möjlighet att utveckla sin styrka, smidighet, kondition och kroppsmedvetenhet. Deltagaren får även möjlighet att utveckla teknik, uttryck och förmåga att, samt kunskap om, hur man kan använda sig av kropp, rum, kraft, musikalitet och dynamik inom balett, modern dans, jazzdans och streetdance.

Produktion:
Kursen avser att ge deltagaren utrymme och eget ansvar i ett arbete som löper under en längre period och som ställer krav på planering och målinriktat arbete. Kursen avser även att ge deltagaren kunskap om produktionsarbetet i sin helhet, samt att ge deltagaren kunskap om att anpassa produktionen efter omständigheter och mål. Deltagaren ska även få erfarenhet av att samarbeta kring skapandet av en produktion.

Improvisation och komposition:
Kursen avser att stimulera deltagaren till utforskande och utvecklande av rörelse, form och kvalité i dans. Deltagaren uppmuntras att finna och utveckla sitt egna rörelsespråk. Kursen avser att ge deltagaren verktyg och mod att våga pröva nya vägar både koreografiskt och i sin dans.

Dansteori och omvärldsanalys:
Kursen avser att ge deltagaren en djupare förståelse för (i huvudsak) den västerländska danskonsten. Syftet är att ge deltagaren vokabulär för att kunna diskutera och reflektera omkring dans. Deltagaren ska också få en större förståelse för dansens plats i samhället – socialt, hälsomässigt, personligt, politiskt, som konstform och som arbetsplats. Huvudfokus är samtiden men förankras historiskt.

Eget arbete:
Kursens syfte är att utgöra ett komplement till kurserna, träning produktion, metodik och pedagogik, improvisation och komposition samt utvecklingsdagbok. Kursen avser även att ge deltagaren utrymme för egen disponerad tid.

Anatomi (kortkurs):
Kursen avser att ge grundläggande kunskaper i anatomi med inriktning mot dansträning. Kursen avser även att ge grundläggande kunskaper i fysiologi.

Näringslära: (kortkurs):
Kursen avser att ge deltagaren grundläggande kunskaper om näringsämnen i olika livsmedel och hur de kompletterar varandra. Vi lägger även fokus på vikten av näringstät mat för den idrottande människan och hur matintaget påverkar prestation och mående. Kursen behandlar även mat ur miljö- och ekonomiskt perspektiv.

Dansmetodik och -pedagogik: (tillvalsämne):
Kursen avser att ge deltagaren en övergripande kunskap om danspedagogik och metod, dels allmänt, men också specifikt för enskilda ämnen. Kursen avser att utveckla deltagarens förmåga att planera och leda dansundervisning. Deltagaren skall även träna på att diskutera och motivera sina val. I kursen ingår praktik på grundskolor under turnévecka samt att hålla en dansklass på Lunnevads danslinje.

Sång: (tillvalsämne):
Individuell sångundervisning utifrån den enskilda deltagarens behov och förkunskaper.

Efter att du skickat in din ansökning kallas du till ett antagningsprov/audition. Audition syftar till att du praktiskt ska kunna visa dina kunskaper som dansare, att du ska ha möjlighet att träffa oss lärare på utbildningen och att vi ska få träffa dig. Vi vill att dagen ska bli en rolig erfarenhet där man får dansa mycket och ha flera chanser att visa vad man kan. Audition pågår under en heldag och består av två delprov. Alla genomför delprov 1 men till delprov 2 sker en första gallring, vilket innebär att alla inte deltar i delprov 2.

Delprov 1 är något vi kallar allmänt rörelseprov. Det är en dansklass på 60 minuter där vi blandar moment som finns i alla eller flera av de dansstilar som utbildningen innehåller; exempelvis plié, tendu, improvisation, rytmik och koreografi.

I delprov 2 fokuserar vi renodlat på de olika dansstilarna med 30-minutersklass vardera i balett, modern dans, jazzdans och street. Dagen avslutas med en kort intervju där du får möjlighet att motivera varför du vill gå hos oss. Under hela dagen finns elever från utbildningen på plats för att svara på frågor och hjälpa till i största allmänhet!

Har du frågor eller vill boka besök på skolan? Välkommen att kontakta:

Vincent Jonsson
Telefon:
E-post: vincent.jonsson@lunnevad.se

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Under dina studier hos oss vill vi att du ska utvecklas till den dansare som just DU vill bli. Vi tror att dansare idag behöver ha en bra och stabil grund i flera olika dansstilar. Vi tror också på att dansare av idag behöver ha en förståelse för dans som konstform och som yrkesfält, både nationellt och internationellt. Vi tror också på att alla har ett personligt uttryck och språk i sin dans, detta kan vi hjälpa dig att hitta.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://www.lunnevad.se//utbildningar/dans/danslinjen-dans/