Konstlinje

Profilkurs Lunnevads folkhögskola
Ansökan stängd
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1-2 år
 • Ansök senast:
  Ansökan är stängd
 • Kurstyp:
  Profilkurs
För dig som håller på med bilder eller skulptur i någon form och vill utveckla och bredda dina kunskaper.

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: arbetsprover, test och intervju

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 22 aug 2022 - 2 jun 2023

Kostnader: Materialkostnad ca 1500 kr/år.Förbrukningsavgiften är 75 kr/vecka. Detta är en avgift samtliga deltagare betalar för att bidra till gemensamma kostnader.

Kontakt: Annika Sjöblom

Telefon: 070-812 57 70

E-post:
annika.sjoblom@lunnevad.se

Konstlinjen

Vår konstlinje är en ett eller tvåårig utbildning på förberedande nivå. Här får du de kunskaper och färdigheter inom bildområdet som krävs för att bli antagen till konstnärliga högskoleutbildningar eller för att kunna arbeta vidare på egen hand. Vi ger dig grundkunskaper inom teckning, målning, grafik, skulptur, kroki, design, digital bildbehandling, keramik, konstorientering, projektarbete och handledning vid ansökan till vidare utbildning.

Kursens innehåll

Första året läser du alla ämnen, väljer du att fortsätta det andra året har du under vårterminen möjlighet att välja vad du vill fördjupa dig inom. Andraårsdeltagarna har egen ateljéplats. För att komma in på årskurs två behöver du ha gått första året på Lunnevad, eller ha motsvarande förkunskaper. Konstutbildningen har god tillgång till lärare och resurser för omfattande individuell handledningstid. Våra välutrustade lokaler och ateljéer är öppna dygnet runt. För att ge dig möjlighet att ta del av olika sätt att arbeta har vi, förutom skolans egna lärare, varje år ett antal gästlärare inom olika områden. Alla lärare är erfarna pedagoger med högskoleutbildning och egen konstnärlig verksamhet.

Inspireras av konstresor och föreläsare

En viktig del i utbildningen är våra årliga konstresor, som till stor del subventioneras av skolan. Dessa går till städer i Europa som erbjuder internationell konst och design av nutida och äldre konstnärer. Vi bjuder också in föreläsare från olika yrkesgrupper för att ge orientering och inspiration om yrken och arbetssätt inom ex. konst, design, illustration och utbildningsvägar.

Kursbeskrivning konst

Första året är alla kurser obligatoriska, andra året har du större möjlighet att välja. Andraårsdeltagarna har egen ateljéplats. För att komma in på årskurs två behöver du ha gått första året på Lunnevad, eller ha motsvarande förkunskaper.

Konstutbildningen har god tillgång till lärare och resurser för omfattande individuell handledningstid. Våra välutrustade lokaler och ateljéer är öppna dygnet runt. För att ge dig möjlighet att ta del av olika sätt att arbeta har vi, förutom skolans egna lärare, varje år ett antal gästlärare inom olika områden. Alla lärare är erfarna pedagoger med högskoleutbildning och egen konstnärlig verksamhet.

En viktig del i utbildningen är våra årliga konstresor, som till stor del subventioneras av skolan. Dessa går till städer i Europa som erbjuder internationell konst av nutida och äldre konstnärer. Vi bjuder också in föreläsare från olika yrkesgrupper för att ge orientering och inspiration om yrken och arbetssätt inom exempelvis konst, design foto och illustration.

Genom att delta i och arrangera utställningar samt få möjlighet att bland annat göra olika typer av illustrationsuppdrag får du också prova att göra saker utanför skolan.

Grundläggande arbetsmaterial tillhandahåller skolan, men du får räkna med en viss egen materialkostnad. I Konsthuset finns en “butik” där du kan köpa arbetsmaterial till låga priser.

Kurser:

De obligatoriska kurser du läser är måleri, grafik, skulptur, kroki, konstorientering, teckning, färglära, digital bildbehandling, design och keramik. Under andra terminen i årskurs två ingår ett eget projektarbete.

Måleri
År 1 I ämnet ingår materialkunskap, måleritekniker, färglära, färgblandning, komposition, diskussion runt rumslighet, volym, djup kontra yta, ljus och skugga. Presentation och resonemang kring egna och andra konstnärers verk.

År 2 Fördjupning av kunskaperna och arbete mot ett självständigt uttryck och innehåll.

Färglära
Teoretiska samt praktiska övningar i färglära. Grundfärger, färgtoncirkel, komplementfärger, färgblandning, färgupplevelse, simultankontrast och färgtonförskjutning är några av begreppen som tas upp i ämnet.

Grafik
År 1 I årskurs 1 handlar det mycket om att lära sig olika tekniker, djuptryck (med kopparplåt och kartong) högtryck (linoleum och träsnitt), koppargrafik (torrnål, etsning, aquatint). Undervisning om färgtyper, papperssorter och flerfärgstryck ingår också liksom Grafikens historia.

År 2 Här använder vi kunskaperna för att göra olika former av trycksaker som affischer, tidningar, skiv- och bokomslag. Vi jobbar också med artist books där det bl.a. handlar om att omvandla en bok till någon form av konstobjekt. Här introduceras också fotopolymer.

Skulptur

Under de två åren ges verktyg och metoder för att gestalta idéer, visioner och erfarenheter i tre dimensioner. Tonvikt läggs på att gå in i och genomföra en arbetsprocess snarare än en estetisk bedömning.

Konsthistorisk och samtida orientering ges fortlöpande i handledning och föredragsform.

Skulpturämnet innehåller en introduktion och fördjupning till formtagning i gips och silikon. Vidare presenteras ett antal andra material såsom t.ex. trä, metall och betong.

Skulpturämnet introduceras för årskurs 1 under två dagar i en intensiv och lekfull workshop. På kort tid och i flera delmoment uppmuntras deltagaren att formulera sig i olika material utifrån personens sinnesupplevelser. Slutpresentationen sker i form av en catwalk. Fokus ligger på arbetsprocessen snarare än resultatet.

Keramik
År 1 Materialkunskap innefattande olika leror och bränntekniker, engober och glasyrer, blanda egna glasyrer. Hantverkskunnande som drejning, kavling, tummning, ringling och gjutning. Designmetod (från skiss till färdig produkt) och Keramikhistoria.

År 2 Fördjupning i formgivning

Analys av historiska alster och arbete kring dessa.

Teckning
År 1 Perspektivlära, djupverkan, bildkomposition, ljus-skugga, volym, uttryck. Arbete med både miljöstudier och egna bilder, för att undersöka världen och hur den kan beskrivas. I kursen ingår också arbete med illustration och bildberättande, både som text/ bild och som animerad film.

År 2 I årskurs 2 försöker vi bredda teckningsperspektivet en aning. Hitta flera olika material att teckna på och prova olika material att teckna med. Vi gör installationer med tecknandet som bas och jobbar med spontanteckning och improvisation utifrån ett tema.

Konstorientering
År 1 En orientering i samtidskonsten och konsthistorien, konstnärernas villkor och samhällets kulturpolitik på olika platser och i olika tider. Vi ser på film, diskuterar konst, lyssnar på föredrag och gör grupparbeten.

År 2 Vi rör oss fritt mellan egyptisk konst och nutid och breddar bilden av vad konst kan vara. Vi går igenom olika discipliner inom konsten som installationskonst, konceptkonst, videokonst, foto och performance. Vi tar också upp dagsaktuella konsthändelser som vi belyser och diskuterar.

Digital bild

Kursen ger grundläggande kunskaper i digital bildredigering, skapa grafiskt material och trycksaker, illustration och animation. Vi arbetar framförallt i Photoshop, Illustrator och InDesign.

Design
Introduktion i designprocessen och arbete med att ta fram egna produkter som presenteras som modeller. Även studier i modellbygge, designhistoria, samtida design och ergonomi

Kroki
Snabba skisser och längre studier efter modell. Genomgång bl.a. av ytans disposition, storform, proportioner, lodlinje, våglinje, ytor, plan, volym, ljus och skugga, förankring, rörelse och balans.

Projektarbete
Under en del av vårterminen arbetar årskurs 2 med ett individuellt projekt utformat i samråd med en eller flera lärare. Projektet kan antingen innebära att arbeta med arbetsprover för ansökan till högskola eller/och vara en fördjupning inom någon av skolans kurser. Under kursen finns tillgång till skolans alla verkstäder och daglig handledning.

Antagningskrav Konstlinjen

Vid antagningen bedöms din förmåga att uttrycka dig i bild och form. Vi bedömer också dina möjligheter att tillgodogöra dig undervisningen, samt din inställning till och engagemang för att gå på Konstlinjen. För att vi ska kunna bedöma detta ingår förutom sedvanliga ansökningshandlingar även arbetsprover i ansökan.

Dina arbetsprover kan vara teckningar, målningar, skisser, collage eller foton av tredimensionella arbeten. Om du avbildar saker i dina arbetsprover ser vi gärna att du gör det från verkligheten och inte från foton. Bifoga 8-10 arbetsprover som PDF-fil till ansokan.konst@lunnevad.se. Har du inte möjlighet att lämna arbetsproverna digitalt så går det också att lämna dem i fysisk form, kontakta oss i så fall på annika.sjoblom@lunnevad.se.

Ett av arbetsproverna ska vara en målning eller teckning förställandes en smörgås som är placerad ovanpå en tallrik med en gaffel, ett glas och ett mjölkpaket placerat bredvid. Målningen eller teckningen ska ha genomförts genom att avbilda objekten från verkligheten och inte från ett fotografi. Arbetsprovet ska heller inte ha genomförts med hjälp av spårning/tracing dvs. att du kalkerat digitalt.

Har du frågor eller vill boka besök på skolan? Välkommen att kontakta:

Annika Sjöblom
Telefon: 013-23 49 16, 0708-12 57 70
E-post: annika.sjoblom@lunnevad.se

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

 • Att utveckla deltagarnas förståelse, teknik och förmåga att uttrycka sig i bild och form.

 • Att ge en bra grund för studier på högskola, ett framtida arbete eller en meningsfull och aktiv fritid inom konstsektorn.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://www.lunnevad.se/utbildningar/konst/konstlinjen-konst

Lunnevads folkhögskola

Lunnevads folkhögskola har en estetisk profil. Det både hörs och känns när man närmar sig skolan. Storband, kammarkör, folkmusik, balett, street, skulptur och grafik är några exempel på vad de studerande på skolans speciallinjer förkovrar sig i. Lärarna på dessa linjer är också verksamma som professionella musiker, konstnärer och dansare vilket innebär en hög kvalitet.

Läs mer om skolan

Postadress:
Lunnevads folkhögskola

583 92 Vikingstad

Telefon: 013-23 49 00
E-post: info@lunnevad.se
Webbadress: https://www.lunnevad.se/

Planerar att bli slöjdlärare

Amanda och Molly går en profilkurs inriktad på återbruk, design och hållbarhet. - Vi får testa massa olika tekniker. Vi har till exempel jobbat med papper och fått renovera och restaurera gamla möbler, säger Molly.

Läs hela artikeln