Allmän kurs - Konst

Ansökan stängd

För dig som har ett stort intresse av att utveckla din förmåga att uttrycka dig i bild och form. Samverkan kring olika teman.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Personligt brev, Intervju

Kostnader: Förbrukningsavgiften är 75 kr/vecka. Detta är en avgift samtliga deltagare betalar för att bidra till gemensamma kostnader. Från och med läsåret 2020-2021 införs obligatorisk lunch varje skoldag.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskole- och gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 10 jan 2022 - 20 dec 2022

Kontakt:
Anna Cardenbäck

Telefon: 0730 96 76 51
E-post:
anna.cardenback@lunnevad.se


Fler kurser inom: Teckning , Nybörjare , Allmän kurs , Gymnasienivå

 

Om Allmän kurs

Saknar du behörighet för högre studier?

Söker du ett alternativ till Komvux?

Vill du studera i en skolmiljö som stimulerar till eget kunskapssökande och ger stort utrymme för diskussion och reflektion?

Vi på den allmänna kursen kan erbjuda dig detta!

Vi har sedan många år tillbaka erbjudit allmän kurs med olika spännande inriktningar av praktisk-estetisk eller teoretisk karaktär. 

Linjens mål är…

* Att främja de studerandes utveckling som enskilda individer och som samhällsmedborgare.

* Att ge sådan bildning och utbildning som kan tjäna som bas för fortsatta studier.

*Att åt den som uppfyller kraven ge grundläggande behörighet för studier på gymnasie- eller högskolenivå.

 


På Allmän kurs studerar du allmänteoretiska ämnen. Varje år väljer du dessutom en inriktning av praktisk-estetisk eller teoretisk karaktär, som du arbetar med några timmar per vecka på schemalagd tid. Mer information om inriktningarna hittar du nedan.

I det allmänteoretiska blocket ingår följande ämnen:

 • Matematik
 • Naturkunskap
 • Religionskunskap
 • Historia
 • Svenska
 • Engelska
 • Samhällskunskap
 • Psykologi

Undervisningen bedrivs i ​olika nivåer och du läser ​olika länge beroende på förkunskaper och studiemål. Dina studier sker på heltid och uppfyller Centrala Studiestödsnämndens (CSN:s) krav för heltidsstudier.

 

Stort utrymme för individen

Många lektionspass arbetar vi i mindre undervisningsgrupper, där det finns möjlighet till individuell handledning. Stor vikt läggs vid grupprocessen och det värdefulla i deltagarnas erfarenheter, kunskaper och åsikter. Traditionella prov används endast undantagsvis och i upplägget av studierna tas det hänsyn till deltagarnas önskemål och behov. Personlig utveckling och det egna kunskapssökandet har en central plats.

Inriktning

Konst

Detta är en inriktning för dig som vill utveckla förmågan att uttrycka dig i bild och form. Under året studerar du måleri, grafik, teckning, skulptur, keramik och konstorientering. Vi gör studiebesök på gallerier och museer. Du får även öva dig i att hänga en utställning.

Intervju- och informationsdag: 

Antagning

För att söka till Allmän kurs på Lunnevads folkhögskola behöver du:

 • fylla i vår ansökningsblankett
 • bifoga intyg på tidigare studier och/eller arbete
 • samt bifoga ett personligt brev, se innehåll nedan

För att ansökan ska bli komplett behöver du också genomföra en intervju, se nedan.

Personligt brev

I ditt personliga brev ska du berätta om dig själv, tidigare studier och/eller arbete. Vi vill också att du skriver om varför du vill studera på folkhögskola och dina framtidsplaner.

Intervju

Du kommer att bli kallad till en intervju- och informationsdag, datumet hittar du överst på sidan. Där får du träffa två av våra lärare. Detta tillfälle ger oss möjlighet att lära känna dig lite bättre, och du kan ställa frågor till oss om skolan och undervisningen. Vi utgår från ditt personliga brev som du bifogat ansökan. Fundera gärna på vad du förväntar dig av skolan och av oss som lärare vad gäller studier och eventuellt stöd. Vid intervjutillfället kommer du att få en rundtur på skolan och även träffa några nuvarande deltagare som berättar mer om hur att det är att studera på Lunnevad.

Genomförd intervju ökar dina chanser att bli antagen!

Intervjufrågor

Här kan du titta på vilken typ av frågor som kommer att ställas under intervju- och informationsdagen.

 

Urvalskriterier

Vid antagningen tar vi stor hänsyn till individens behov av studier och personlig utveckling samt vilken hjälp skolan kan erbjuda dig.

Har du frågor eller vill boka besök på skolan?

Kontakta:
Anna Cardenbäck
biträdande rektor, linjesamordnare allmän kurs.
Mobil: 073-096 76 51
E-post:anna.cardenback@lunnevad.se

 

Tyvärr så är internatet fullt så vi kan bara ta emot externatdeltagare på vårterminsstarten.

 

 

 

 

 

 

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Mål

• Att främja de studerandes utveckling som enskilda individer och som samhällsmedborgare.

• Att ge sådan bildning/utbildning som kan tjäna som bas för yrkesinriktade studier.

• Att åt den som uppfyller fordringarna ge behörighet för studier på gymnasie- eller högskolenivå.