Allmän kurs för dig med svenska som andraspråk

Marieborgs folkhögskola


Ansök nu

Deltagaren tränar svenska genom att lyssna, tala, läsa och skriva om olika aktuella ämnen. Deltagaren tränar att läsa och skriva olika typer av texter. Vi diskuterar och samtalar i helklass och i små

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: 15 maj 2019

Lediga platser: Ja

Kostnader: Studierna på folkhögskola är kostnadsfria. Du har tillgång till kurslitteratur och datorer. För detta betalas en serviceavgift om 800 kr per termin.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskolenivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 19 aug 2019 - 20 dec 2019

Kontakt

Pernilla Aldén, administratör

Telefon: 011-21 96 00
E-post:
info@marieborg.org

OBS!
Ansök senast 15 maj 2019

Syfte och mål

Syftet med kursen är att deltagaren ska öka sina kunskaper i det svenska språket för att kunna använda det i vardagslivet och förstå sin omvärld. Målet är att deltagaren ska öka sin förmåga att tala och skriva självständigt på svenska. Deltagaren ska få möjlighet att utveckla en användbar studieteknik.

 

Kursens innehåll:

• Svenska som andraspråk
• Vardags- och omvärldskunskap
• IT i vardagen.
• Vardagsmatematik
• Friskvård och hälsa