Allmän kurs Tema Internationellt

Marieborgs folkhögskola


Ansök nu
Här undersöker vi tillsammans världen i stort och smått. Vad händer omkring oss just nu? Varför händer detta och hur påverkar det oss och andra? Vi drar kopplingar mellan samtiden och historian.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: 15 maj 2020

Lediga platser: Ja

Kostnader: Studierna på folkhögskola är kostnadsfria. Du har tillgång till kurslitteratur och datorer. För detta betalas en serviceavgift om 800 kr per termin.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 19 aug 2019

Kontakt:
Pernilla Aldén, administratör

Telefon: 011-21 96 00
E-post:
info@marieborg.org

OBS!
Ansök senast 15 maj 2020

Tema Internationellt är en högskoleförberedande kurs som motsvarar det tredje gymnasieåret i nivå.

Kurserna du läser här är svenska, matematik, engelska, historia, naturkunskap, samhällskunskap och religionskunskap.

Tema internationellt är uppbyggd på teman vilket innebär att kurserna arbetar tillsammans för att ge dig en så bred förståelse och kunskapsinhämtning som möjligt. Det ger dig också möjlighet att undersöka företeelser ur olika vinklar, vilket innebär att du själv har stor möjlighet att på ett strukturerat sätt styra dina studer utefter dina intressen.

På våreterminen genomför vi en studieresa där förberedelser, själva resan och efterarbetet alla är viktiga komponenter.

Då kursen är förberedande för högre studier kommer ni att få bekanta er och bli bekväma med exempelvis föreläsningar, seminarier och vetenskapligt skrivande.