Allmän kurs Tema Människan

Marieborgs folkhögskola


Ansökan stängd
Kursen syftar till att väcka förståelse och insikt om vårt samhälle genom att göra olika nedslag i vår samtid men också genom att studera dess uppkomst och historia.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Kostnader: Studierna på folkhögskola är kostnadsfria. Du har tillgång till kurslitteratur och datorer. För detta betalas en serviceavgift om 800 kr per termin.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 19 aug 2019

Kontakt:
Pernilla Aldén, administratör

Telefon: 011-21 96 00
E-post:
info@marieborg.org

Tema människan motsvarar i nivå det första gymnasieåret.

Du studerar hur vårt samhälle fungerar, historiskt och i vår samtid. Tonvikten ligger på diskussion kring människans situation i samhället. Vi studerar hur demokratin historiskt har växt fram och fungerar i Sverige samt hur välfärdssamhället byggts upp. I kursen ingår också frågor om massmedia, klimat, ekonomi, litteratur m.m.

Du får prova på olika sätt att studera; allt från grupparbeten, diskussioner och studiebesök till enskilda arbeten och föreläsningar.

Kursinnehåll

Matematik, engelska, svenska, historia och samhällskunskap.

Temastudier av den allmänpolitiska och sociala utvecklingen i Sverige och omvärlden de senaste århundradena. Den offentliga sektorns framväxt, ekonomiska sammanhang, sociala reformer och utvecklingstendenser de senaste århundradena. I samarbete med andra studerande väljer Du områden som väckt ditt intresse att fördjupa dig inom. I kursen lägger vi tonvikt på diskussion kring insikt om människans situation i samhället, historiskt och i nutida kontext. Därför ingår också studier i psykologi.

Helt lärarledda lektioner varvas med större och mindre grupparbeten, föreläsningar, íntervjuundersökningar och studiebesök.

Under våren skriver du ett fördjupningsarbete som är relaterat till temat.