Allmän kurs NPF

Ansök nu

Syftet med kursen är att erbjuda möjligheter för deltagaren att läsa upp de ämnen som krävs för behörighet inom gymnasiet, samt att förvärva en studieteknik som fungerar för vidare studier.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: 9 juni 2021

Lediga platser: Ja

Kostnader: Studierna på folkhögskola är kostnadsfria. Du har tillgång till kurslitteratur och datorer. För detta betalas en serviceavgift om 1000 kr per termin.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 19 aug 2021

Kontakt:
Ingrid Rauge

Telefon: 011-21 96 00
E-post:
info@marieborg.org


OBS!
Ansök senast 9 juni 2021

Målgrupp: Personer inom NPF, som saknar hela eller delar av gymnasiekompetensen, alternativt har fullständiga betyg men behöver träna studieteknik inför framtida studier.

Syfte och mål: Syftet är att erbjuda en kurs där deltagaren får möjlighet till att läsa upp de ämnen som krävs för behörighet inom gymnasiet. Samt att förvärva en studieteknik som fungerar för vidare studier. Det ska även finnas möjlighet till praktisk och teoretisk boendeträning, det kräver dock att deltagaren bor på skolans internat.

Målet är att deltagaren efter slutförd kurs ska ha nått de kunskaper, och/eller den studieteknik som krävs för vidare studier inom exempelvis universitet, högskola eller yrkesutbildning.

Utförande och innehåll: Kursen erbjuder gymnaseistudier i temaform där deltagaren i mindre grupp har tillgång till förstärkt pedagogiskt stöd samt anpassad studietakt. Kursen är utformad efter folkbildningstanken med fokus på demokrati, mångfald, jämlikhet och kultur. De studerande kommer även att erbjudas praktiska och teoretiska kunskaper som rör eget framtida boende för att i möjligaste mån klara en självständig tillvaro.

Boende: Möjlighet till boende på skolans internat, då med boendeträning.

Personal: Ämneslärare och handledare, både inom studier och boendeträning.

Plats: Marieborgs Folkhögskola, Herrgården.

Ekonomi: Undervisningen på Marieborgs Folkhögskola är avgiftsfri. Dock betalar alla deltagare en serviceavgift på 1000 kronor per termin avsett för försäkringar med mera. Kostnad för kost och logi tillkommer.