Musik & Entreprenör

Ansökan stängd
Vår musiklinje är en kreativ yrkesutbildning för musikentreprenörer!

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 2 år

Ansök senast: 13 sept 2021

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Se information "Antagningskrav" under "kursbeskrivning".

Kostnader: Studierna på folkhögskola är kostnadsfria. Du har tillgång till kurslitteratur och datorer. För detta betalas en serviceavgift om 1000 kr per termin.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 19 aug 2021

Kontakt:
Anders Grentzelius

Telefon: 011-219600
E-post:
musik@marieborg.org


Linjen är en tvåårig utbildning som vänder sig till dig som vill utveckla ditt konstnärskap och skaffa de verktyg och kunskaper som kan krävas för att arbeta med musik. År 1 handlar om att bredda ditt musikaliska kunnande medan vi i år 2 arbetar med att hitta en riktning i ditt musicerande och utveckla din roll inom musiklivet.

Målgrupp

Vi söker dig som är nyfiken på att skapa musik i varierande former, gillar att samarbeta och är öppen för olika genrer och musikkulturer. Utbildningen erbjuder 20 platser för varje årskurs och vi strävar efter en klass med minst lika många kvinnor som män.

Kursinnehåll

Som namnet antyder så har linjen två delar, en konstnärlig musikdel och en praktisk entreprenörsdel. Dessa löper parallellt under utbildningen. Första året handlar i stor utsträckning om att bredda sin musikaliska kunskap, medan andra året har ett friare upplägg, lite mer individuellt anpassat. Du får möjlighet att inrikta dig på någon del av utbildningen du vill fördjupa dig i, till exempel som musikarrangör eller musikskapare, samtidigt som du fortsätter att knyta kontakter och skaffa dig fler verktyg för att uttrycka dig musikaliskt.

Musik

Under perioder kommer undervisningen att brytas för turnéer, workshops etc. men vissa ämnen sker fortlöpande. Bland de rena musikämnena finns Ensemble, Songwriting, Musikproduktion, Musikaliskt hantverk och Röst/Kör.

Exempel på vad ämnena innehåller:

Ensemble: instrumentalspel, liveframträdanden, leda och ledas i grupp

Songwriting: låtuppbyggnad, instrumentering, musikskapandets olika former, text -och formanalys

Musikproduktion: inspelning, ljudteknik, mixning, komposition

Musikaliskt hantverk: teori utifrån praktiskt lärande, bruksspel, instrumentkännedom, olika musikkulturer

Röst och Kör: stämsång, utveckla din sångröst, arra för mindre sånggrupp, scenisk gestaltning

År 1 delas in i perioder s.k. temablock som genomsyrar ämnena. Blocken heter Rytm, Sound, Modalitet/Harmonik, Crossovers (musik med andra konstformer) och Koncept.

Att erbjudas mångsidiga sätt att spela och lyssna på musik kan förhoppningsvis inspirera ditt musikskapande och ge det nya spännande nyanser. Besök av flera namnkunniga gästlärare och föreläsare medför också ytterligare fördjupning.

Entreprenör

De praktiska ämnena som sker fortlöpande är Branschkunskap och Musik och Samhälle.

Exempel på vad dessa ämnen kan innehålla:

Branschkunskap – marknadsföring, avtal, upphovsrätt, finansiering

Musik och samhälle – studiebesök, arrangera egna event

Musikstaden Norrköping

Inom båda dessa ämnen får utbildningen fortlöpande besök av relevanta föreläsare.

MM&E är ett samarbete mellan Marieborgs folkhögskola och Norrköpings kommun och musikstaden Norrköping är en del av utbildningen. Staden är en sann musikstad med bredd och mångfald som på senare år blivit en del av nätverket ”UNESCO – Creative Cities”.

Du kommer få möjlighet att träffa många som bidrar till Norrköpings rika musikliv. Vidare anordnar MM&E och Norrköpings kommun rena branschveckor, fyllda med föreläsningar. Exempel på föreläsare linjen haft under dessa veckor har varit

Johan T Karlsson, (”Familjen”) Kim Dahlberg (”Den svenska björnstammen”) och Erik Rosales (”Sirquis Alfon”).

Antagningskrav

Sök till musiklinjen genom att skriva ett personligt brev på cirka en sida där du berättar om dig själv och varför du söker musiklinjen. Därefter kan du komma att kallas till intervju. I samband med intervjun ska du spela eller sjunga något som beskriver din musiksmak eller vem du är,

(det behöver inte vara något egenskrivet). Du bör ha förkunskaper på minst ett instrument/sång.

Har du gjort någon produktion tidigare får du gärna spela upp det också. Då ska du dock vara förberedd på att spela/sjunga något utöver det. Ett nyckelord i utbildningen är det egna skapandet, både individuellt och i grupp, men det är alls inget krav på att ha skrivit musik tidigare för att söka.

Du kan söka direkt till år 2. Då krävs det goda förkunskaper inom musik och entreprenörskap. Ange om du söker direkt till år 2 i din ansökan.

KURSSAMORDNARE: ANDERS GRENTZELIUS

LÄRARE: PER KOLSGÅRD, LENA SWANBERG & HENRIC BELLINGER

Några gästlärare som besökt kursen 2018/2019: Marit Bergman, Håkan Lidbo, Marie Selander, Tuomo Haapala.

Lokaler: Kursen är förlagd på Marieborgs Herrgård med cykelavstånd till Norrköping city.

Du erbjuds möjlighet att bo på skolans internat.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://www.marieborg.org/kurser/musik/