Allmän kurs - Tema Internationellt

Ansök nu
Öppnas i nytt fönster.
Skola:
Marieborgs folkhögskola
Plats:
Norrköping - Östergötlands län
Längd:
1 år
Studietakt:
100%
Kurstyp:
Behörighetsgivande kurs
Ansök senast:
Löpande

Lediga platser: Ja

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 17 aug 2023

Kostnader: Studierna på folkhögskola är kostnadsfria. Du har tillgång till kurslitteratur och datorer. För detta betalas en serviceavgift om 1000 kr per termin.

Kontakt: Lisa Nissen & Eva Säverström Swartz

Telefon: 011-21 96 00

E-post:
info@marieborg.org

Tema Internationellt är en högskoleförberedande kurs som motsvarar årskurs 3 på gymnasiet. 

Kurserna du läser här är svenska, matematik, engelska, historia, naturkunskap, samhällskunskap och religionskunskap.

Här undersöker vi tillsammans världen i stort och smått. Vad händer omkring oss just nu? Varför händer detta och hur påverkar det oss och andra? Vi drar kopplingar mellan samtiden och historian. Redskapen vi använder för att göra detta är en blandning av bland annat film, litteratur, konst, våra egna erfarenheter, teknik och studiebesök.

Tema internationellt är uppbyggd på teman vilket innebär att kurserna arbetar tillsammans för att ge dig en så bred förståelse och kunskapsinhämtning som möjligt. Det ger dig också möjlighet att undersöka företeelser ur olika vinklar, vilket innebär att du själv har stor möjlighet att på ett strukturerat sätt styra dina studier utefter dina intressen.

På våreterminen genomför vi en studieresa där förberedelser, själva resan och efterarbetet alla är viktiga komponenter.

Då kursen är förberedande för högre studier kommer ni att få bekanta er och bli bekväma med exempelvis föreläsningar, seminarier och vetenskapligt skrivande.

Marieborgs folkhögskola

Marieborgs folkhögskola är en mötesplats för människor i alla åldrar och från många kulturer. Vi utgår från deltagarnas erfarenheter och ger utrymme för reflektion, inspiration och personlig utveckling. Marieborg har tre kursplatser: Herrgården, Fröbel och Hageby.

Läs mer om skolan

Postadress:
Marieborgs folkhögskola
Box 724
601 16 Norrköping

Besöksadress: Marieborgsvägen 15

Telefon: 011-21 96 00
E-post: info@marieborg.org
Webbadress: http://www.marieborg.org/