En kurs för dig som saknar hel eller delar av grundskole eller gymnasieutbildning. Här kan du läsa för grundläggande behörighet till högskola och universitet samt yrkeshögskola. Kursstart höst och vår

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Kostnader: Måltider, eventuellt boende, kursmaterial

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskole- och gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 22 aug 2019 - 18 dec 2019

Kontakt

Martha Magyar, Helena Eriksson

Telefon: 0143-15705, Martha M, 076-7970512 , Helena E, 076-7970513
E-post:
martha.magyar@folkbildning.net

Kursen ger både grundläggande och särskild behörighet .

På allmän kurs läser du in grundläggande behörighet, matematik, svenska, engelska, samhällskunskap, naturkunskap, historia samt religion. Du har även möjligheten att lägga till kursen psykologi 1 samt läsa högre behörigheter i vissa ämnen.

När du läser på allmän kurs på Vadstena folkhögskola väljer du även en fokusinriktning på dina studier; Naturen, Människa och samhälle, Hantverk eller Svenska språket.

Fokus Naturen                           

Inom fokus naturen ägnar vi oss åt livsstil, resurser, kretslopp, återbruk. Vi arbetar med praktiska experiment och skapande. Syftet är att stärka förståelsen för naturliga och skapade kretslopp och system. För att koppla innehållet till vår egen omvärld gör vi återkommande studiebesök och exkursioner. Inom fokus natur ägnar vi oss även aktivt åt återbruk.

Fokus Människa och samhälle

Inom fokus människa och samhälle tar vi oss an människan i det nutida och framtida samhället utifrån brytpunkten politik, ekonomi, historia, religion. Här fördjupar vi oss i filosofiska, sociala och existentiella samt dagspolitiska frågor. Vi arbetar med alternativa redovisningsformer och knyter samman det estetiska och akademiska.

Fokus Hantverk

Inom fokus hantverk ägnar du dig åt att prova många olika hantverkstekniker inom såväl hård som mjuk slöjd. Samtidigt prövar du om hantverk är något du vill ägna dig åt och kanske söka sådan utbildning i framtiden. Fokus hantverk kan kombineras med Fokus Svenska språket 

Fokus Svenska språket     

Inom fokus svenska språket erbjuder vi kursen för dig som har svenska som andraspråk men som saknar gymnasiebehörighet och som vill bli bättre på att tala,läsa och skriva svenska. Antagning sker genom intervju (dock skall ansökan fyllas i och skickas in). Allmän kurs med fokus svenska språket är för dig som läst färdigt SFI, eller språkintroduktion, som har bott i Sverige ett tag men som saknar ett fullständigt gymnasium. Här kan du läsa för grundläggande behörighet till högskola och universitet samt yrkeshögskola.

 

Att bo och studera hos oss

Vadstena folkhögskola har ett internat där du som studerande kan välja att bo. Här ingår det även frukost, lunch och kvällsmat.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.vadstena.fhsk.se