Assistentlinje

Ansökan stängd

Assistent i stöd, skola och omsorg är en processinriktad omsorgsutbildning för dig som vill arbeta med människor.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Grundläggande behörighet från grundskolan åk.9. Goda kunskaper i svenska, främst tal. Du blir kallad till en personlig intervju.

Kostnader: All undervisning är kostnadsfri men läromedel och studieresor betalas av kursdeltagarna. För mat, inackordering etc gäller priser enligt en särskild bilaga. Materialkostnader tillkommer.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 16 aug 2021 - 10 jun 2022

Kontakt:
Malin Kärrbrink

Telefon: 0707-23 17 41
E-post:
assistentlinjen@vadstenafolkhogskola.se


Assistent i stöd, skola och omsorg är en 1-årig basutbildning på gymnasienivå. Du läser ämnen som ger dig ett professionellt förhållningssätt och färdigheter för att kunna arbeta med människor som behöver dagligt stöd efter sina individuella behov och förutsättningar. Du får med dig ”huret” i kommunikation och beteende, du lär dig att arbeta lösningsfokuserat för att bli ett starkt och tydligt hjälpjag och tolkmentor för eleven/brukaren. Du lär dig hantera, utvärdera och förändra för att skapa den bästa situationen för dom du arbetar tillsammans med. Under året arbetar du processinriktat och personligt med dig själv och gruppen för att bli ett stabilt och tryggt hjälpjag.

Kursens mål 

Att ge den studerande en bred pedagogisk och metodisk grund, så att den studerande i sin roll som assistent ska kunna arbeta lösningsfokuserat och på ett socialt hållbart sätt, där samspelet mellan individen står i centrum. 

Innehåll

 • Psykiatri – du läser om neuropsykiatriska diagnoser och inlärningssvårigheter.  
 • Psykologi 1 - du läser om dom olika psykologiska synsätten; psykodynamiska, behaviorismen, KBT, socialpsykologi m.fl.
 • Lågaffektivt bemötande – här får du med dig en grundlig och gedigen verktygslåda med arbetssätt och metoder för att arbeta lösningsfokuserat inom samtliga områden vid problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder. 
 • Beteendevetenskap – här arbetar du med gruppdynamik, grupprocesser och samtalsmetodik.
 • Dramapedagogik – här arbetar du process och personlighetsinriktat med kreativa metoder för problemlösning med fallbeskrivningar utifrån kurslitteratur och egna erfarenheter.  
 • Socialpedagogik – här får du kunskap om bl.a sociala problem såsom utanförskap och delaktighet. Du får också kunskap om LSS och socialtjänstlagen.
 • Samhällshistoria – här får du en historisk överblick hur omsorgen om personer med funktionsvariationer har förändrats genom tiden. Du får också kunskap om olika lagstiftningar.
 • Yrkesetik – här lär du dig ett medvetet och reflekterande förhållningssätt. Du arbetar med bl.a KASAM och värdegrundsetik.
 • Anatomi, fysiologi och ergonomi – här lär du dig om kroppen och hjärnans funktioner och dysfunktioner, samt olika fysiska och kognitiva hjälpmedel inom LSS. 
 • 4 veckors praktik 
 • Fördjupningsarbete om diagnoser

 

Under året kommer du också ta del av föreläsningar, studiebesök och workshops om bl.a normkritik, kris och trauma, barn som bevittnar våld, elevhälsan, HLR och aktuella ämnen som vi möter på vägen.