Kriminalvårdarlinjen

Ansökan stängd
Drömmer du om en yrkesroll som kriminalvårdare? Då är detta den förberedande utbildningen för dig!

 

 

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du blir kallad till en personlig intervju.

Kostnader: All undervisning är kostnadsfri men läromedel och studieresor betalas av kursdeltagarna. För mat, inackordering etc gäller priser enligt en särskild bilaga. Materialkostnader tillkommer.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 16 aug 2021 - 10 jun 2022

Kontakt:
Anna-Maja Stenson

Telefon: 076-797 05 01
E-post:
anna-maja.stenson@vadstenafolkhogskola.se


Fler kurser inom: Samhälle , Social inriktning , Kriminalvård

Denna kurs garanterar inte en anställning inom kriminalvården, men den gör dig väl förberedd för att söka dig till tjänst inom denna sektor.

Kursens mål

Att ge deltagaren grundkunskaper för att i sin yrkesroll arbeta lösningsfokuserat och på ett socialt hållbart sätt där samspelet mellan individer står i centrum.

 

Ur kursinnehållet

  • Beteendevetenskap, psykologi och psykiatri
  • Att möta människor
  • Konflikthantering
  • Hälsa, samsjuklighet och missbruk
  • Samhällsorientering och kriminologi
  • Kultur och identitet, yrkesetik
  • Praktik
  • Studiebesök
  • Gästföreläsare inom olika områden

Ämnen 

Samhällsorientering och juridik

Demokrati, mänskliga rättigheter, nationella minoriteter, samt politiska ideologier, utvecklingen av Sveriges välfärd historiskt, samhällsutvecklingens påverkan och lagstiftning samt processen bakom lagstiftning

Kriminologi

Avvikande beteende/kriminellt beteende; dess orsaker, omständigheter, samband och följder samt samhällets reaktioner på brott och brottsförebyggande arbete


Beteendevetenskap

Kunskap om olika samtalsmetoder och dess användning, tillämpa gruppdynamiska teorier på grupper och sammanhang


Psykologi och Psykiatri

Människans utveckling från vagga till grav, olika psykologiska synsätt, olika utvecklingsavvikelser


Samsjuklighet och missbruk

Att bemöta personer med missbruksproblematik, riskbruk och beroende


Hälsans pedagogik, Funktionsvariationer, Hjälpmedel och anpassningar

Människors hälsa och om olika former av hälsofrämjande arbete, hur personer med olika funktionsvariationer kan behöva stöd av hjälpmedel och anpassningar


Kultur och identitet (religion, genus osv)

Egna värderingar och fördomar, människor med erfarenhet från andra kulturer, kommunikation mellan olika kulturer


Yrkesetik, värdegrund

Förutsättningar för yrkesetiskt tänkande och handlande, den etiska dimensionen i uppdraget på anstalt


Lågaffektivt bemötande

Anpassat bemötande med metoden Lågaffektivt bemötande, sociala färdigheter i socialt samspel


Fysisk aktivitet

Fysiska aktiviteter utformade så att alla kan delta och utvecklas utifrån egna förutsättningar

 

Saknar du gymnasiebehörighet?

För att bli anställningsbar inom kriminalvården så behöver du fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen. Vi erbjuder dig som saknar något ämne för att bli klar med en grundläggande behörighet att läsa in detta under ditt år hos oss. Observera att kriminalvården även kräver arbetslivserfarenhet för att få anställning hos dem.

 

"Jag tycker att det låter väldigt bra med en sådan här utbildning hos er. (...) Om man också får möjligheten att läsa in gymnasiekompetens och samtidigt läsa ämnen som passar för kriminalvårdsarbete skulle det verkligen möjliggöra för en framtida anställning och förhoppningsvis intresse för yrket. Sen passar grunderna även bra för flera andra arbeten med unga och vuxna med den här typen av behov."

Malin Isaksson, senior handläggare, HR-avdelningen, Kriminalvårdens huvudkontor