Kriminalvårdarlinjen Fjärrundervisning

Profilkurs, Distanskurs Vadstena folkhögskola
Ansök nu
Öppnas i nytt fönster.
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1 år
 • Ansök senast:
  19 augusti 2022
 • Kurstyp:
  Profilkurs, Distanskurs
Vill du arbeta inom kriminalvården? Öka dina chanser att bli erbjuden en tjänst genom vår kurs oavsett var du bor. Detta den förberedande utbildningen för dig! 
 

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Du ska ha slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande, ha varit drogfri i minst ett år. Du ska ha en personlig mognad och stabilitet. Du ska ha goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift. Du bör inte finnas i misstanke/belastningsregistret.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 17 aug 2022 - 7 jun 2023

Träffar:
3 obligatoriska nätträffar

Plats för kursen: Fjärrundervisning

Kostnader: All undervisning är kostnadsfri men läromedel betalas av kursdeltagarna. För mat, inackordering etc vid närträffar gäller priser enligt en särskild bilaga. Materialkostnader tillkommer.

Kontakt: Anna-Maja Stenson

Telefon: 076-797 05 01

E-post:
anna-maja.stenson@vadstenafolkhogskola.se

Kriminalvårdarlinjen Fjärr är en ettårig kurs för dig som är intresserad av eller funderar på att arbeta inom Kriminalvården eller andra slutna institutioner. Kursen är en förberedande utbildning och ersätter inte den utbildning Kriminalvården erbjuder. Denna kurs garanterar inte en anställning inom kriminalvården, men den förbättrar möjligheterna genom att du får ökade kunskaper inom olika relevanta områden.

Dina personliga egenskaper är viktiga. Kriminalvården söker dig som är trygg och stabil, har ett gott omdöme och självinsikt. Det är också viktigt att du har en god kommunikationsförmåga, kan samarbeta och har integritet.

Denna kurs garanterar inte en anställning inom kriminalvården, men den gör dig väl förberedd för att söka dig till tjänst inom denna sektor.

Kriminalvårdarlinjen - fjärrstudier med närträffar ?

Studierna bedrivs som fjärrstudier, vilket innebär att du har lektioner under vardagarna vanligtvis från klockan 8.30 - 15.30, men du befinner dig inte på folkhögskolan. I kursen använder vi lärplattformen Google Classroom. Lektioner och grupparbeten genomförs i Google Meet och därför behöver du ha tillgång till en dator med webbkamera samt bra uppkoppling. Du behöver även ha ett headset med mikrofon.

Ett par gånger per termin är det obligatoriska närträffar på folkhögskolan.

Kursens mål

Att ge deltagaren grundkunskaper för att i sin blivande yrkesroll arbeta lösningsfokuserat och på ett socialt hållbart sätt där samspelet mellan individer står i centrum.

Kursinnehåll

Under utbildningen kommer du att genomgå både teoretiskt och praktiskt lärande inom flera relevanta kunskapsområden;

Kriminologi

Avvikande beteende/kriminellt beteende; dess orsaker, omständigheter, samband och följder samt samhällets reaktioner på brott och brottsförebyggande arbete. Olika teorier bakom brottslighet och forskning kring kriminellt beteende.

Samhällsorientering och juridik

Demokrati, mänskliga rättigheter, nationella minoriteter, samt politiska ideologier, utvecklingen av Sveriges välfärd historiskt, samhällsutvecklingens påverkan och lagstiftning samt processen bakom lagstiftning.

Beteendevetenskap

Kunskap om olika samtalsmetoder och dess användning, tillämpa gruppdynamiska teorier på grupper och sammanhang. Vi lär oss om mänskligt beteende ur olika aspekter.

Psykologi och Psykiatri

Människans utveckling från vagga till grav, olika psykologiska synsätt, olika utvecklingsavvikelser

Samsjuklighet, missbruk och trauma 

Att få förståelse och bemöta personer med problemskapande beteende, riskbruk och beroende samt NPF diagnoser. 

Hälsans pedagogik

Människors hälsa och olika former av hälsofrämjande arbete

Yrkesetik

Förutsättningar för yrkesetiskt tänkande och handlande, den etiska dimensionen i uppdraget på anstalt

Lågaffektivt bemötande

Anpassat bemötande med metoden Lågaffektivt bemötande, sociala färdigheter i socialt samspel

Antagningsvillkor

 • För att studera på folkhögskola ska du fylla minst 18 år det år studierna påbörjas.
 • Du ska ha slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande.
 • Du ska ha varit drogfri i minst ett år.
 • Du ska ha en personlig mognad och stabilitet. 
 • Du ska ha goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
 • Du bör  inte finnas i misstanke/belastningsregistret.  

Urvalskriterier

Hur väljer skolan vilka som får plats?

Bland de som söker till kursen gör vi ett urval bland de som uppfyller skolans gemensamma antagningskrav. På kursen tar skolan hänsyn till följande punkter i det urval som sker om vilka som får plats:

 • Lämplighet för utbildningen.
 • Möjlighet att kunna tillgodogöra sig utbildningen.
 • Bedöms kunna ta  det personliga ansvar som krävs för att utvecklas och studera tillsammans med andra.
 • Har behov av det sammanhang och den pedagogik som folkhögskolan erbjuder samt möjligheten för skolan att kunna tillmötesgå eventuella stödbehov.
 • Intresse av att arbeta i Kriminalvården och bedömd anställningsbarhet.        

En samlad helhetsbedömning av dessa kriterier ligger sedan till grund för antagning eller avslag.

 

"Jag tycker att det låter väldigt bra med en sådan här utbildning hos er. (...) Om man också får möjligheten att läsa in gymnasiekompetens och samtidigt läsa ämnen som passar för kriminalvårdsarbete skulle det verkligen möjliggöra för en framtida anställning och förhoppningsvis intresse för yrket. Sen passar grunderna även bra för flera andra arbeten med unga och vuxna med den här typen av behov."

Malin Isaksson, senior handläggare, HR-avdelningen, Kriminalvårdens huvudkontor

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://www.vadstenafolkhogskola.se/folkhogskolan/utbildningar/KrimFjerr

Vadstena folkhögskola

 

Vadstena folkhögskola är en lugn, vacker och historisk inspirationskälla för alla människor i livets olika skeenden. En mötesplats med fina förutsättningar för studiero och lärande. Här finns kreativa miljöer och kurser med en mängd olika inriktningar. 

Vi vill verka för mångfald, öppenhet, tillhörighet, kreativitet och ett livslångt lärande!

Läs mer om skolan

Postadress:
Vadstena folkhögskola
Lasarettsgatan 9
592 30 Vadstena

Telefon: 0143-157 00
E-post: info@vadstenafolkhogskola.se
Webbadress: http://www.vadstenafolkhogskola.se/