Fokus Svenska språket

Ansökan stängd

Detta är kursen för dig som har bott några år i Sverige och behöver mer träning i svenska.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Minimiålder för att gå kursen är 18 år. Kunskaperna i svenska ska motsvara minst SFI B-nivå.

Kostnader: Undervisningen är kostnadsfri och ger dig rätt till studiestöd från CSN. Totalt per termin 2000 kr vilket inkluderar terminsavgift samt kostnader för litteratur, material etc.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskolenivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 17 jan 2022 - 10 jun 2022

Plats för kursen: Charlottenborgs centrum, Motala

Kontakt:
Anna-Maja Stenson

Telefon: 076-797 05 01
E-post:
anna-maja.stenson@vadstenafolkhogskola.se


På kursen arbetar vi  i en liten grupp. Vi pratar, läser, skriver och diskuterar för att lära oss mer. Lektionerna handlar om svenska, samhällsorientering, matematik och vardagsekonomi samt natur- och miljökunskap. 

Efter avslutad kurs vill vi att du har fått med dig kunskaper och självförtroende att använda svenska i vardagslivet och yrkeslivet.

Kursen mål är att deltagarna ska ha en förbättrad svenska och större kunskap om det svenska samhället.