Trähantverkt med spindelväv på.
Kulturvårdarlinjen på Vadstena folkhögskola

Ny utbildning - Kulturvårdarlinjen

Med stor glädje och förväntan presenterar vi på Vadstena folkhögskola vår nya kulturvårdarlinje!

Kulturvårdarlinjen är en tvåårig grundutbildning och vänder sig både till den som har ett allmänt intresse för kulturvård och till den som har en mer yrkesinriktad målsättning.

Linjen ger en bra grund för vidare studier inom kulturvård, på högskolenivå exempelvis Byggnadsantikvarieprogrammet där man kan bli byggnadsantikvarie, kulturmiljöhandläggare, restaureringsarkitekt, bygglovshandläggare eller museipedagog.

Ett annat exempel är Föremålsantikvariska programmet. Där kan du bland annat bli föremålsvärderare, kulturarvsanalytiker, stiftsantikvarie, visningsvärd eller museiintendent. Linjen ger även en bra grund om man väljer att arbeta till exempel som vaktmästare i kyrkan, med en specialinriktning på kulturarvet kopplat till kyrkan.

Klicka här för att läsa mer och ansöka på vår webbplats.