Introduktion till Linux - distans

Valla folkhögskola


Ansökan stängd

INTRODUKTION TILL LINUX - Distanskurs för dig med datorvana som vill komma igång med Linux.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
Inga obligatoriska träffar

Studietakt: 50%

Längd: En termin, distans

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Inga formella behörigheter krävs, du måste dock fylla minst 18 år under år 2018. Vidare är god datorvana samt goda kunskaper i engelska önskvärt.

Kostnader: Kursen är kostnadsfri.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 20 aug 2018 - 21 dec 2018

Kontakt

Henrik Wiman

Telefon: 0703713162
E-post:
hw@valla.fhsk.se

Allmänt
Introduktion till Linux är en distanskurs på halvfart som löper under en termin, med start vårterminen 2018. Kursen har inga fysiska träffar utan all undervisning sker digitalt med hjälp av Google Classroom och Schoolsoft. Kursen har 20 platser, vid fler sökande än antalet platser görs ett urval av skolan. Kursen är studiemedelsberättigad för dig som är född 1998 eller tidigare.

Målgrupp
Kursen riktar sig till dig med god datorvana och som har ett intresse för att komma igång med Linux.

Kursens mål
Kursen syftar till att ge deltagarna en inblick i vad operativsystemet Linux har att erbjuda. Några av kursmomenten är:

installera, konfigurera och använda en klient
installera, konfigurera och använda en server och dess tjänster
grundläggande kommandohantering
hantera användare, rättigheter och diskar
enklare shellprogrammering i bash

Förkunskapskrav
För att vara behörig att söka kursen behöver du inga formella behörigheter från gymnasiet, dock är kunskaper i engelska ett krav då en del av studiematerialet kommer att vara på engelska. Vidare måste du född år 2000 eller tidigare. Kursen kräver också att du har tillgång till internet och en dator (med macOS eller Windows) för att kunna utföra kursmomenten och laborationerna. Datorn bör ha följande specifikationer:

i5-processor (Haswell eller senare rekommenderas)
8 GB RAM eller mer (16 GB rekommenderas)
hårddisk med 30 GB ledigt för laborationer (SSD-disk rekommenderas)

Kostnad
Kursen i sig är kostnadsfri. 

Studiematerial
Digitalt studiematerial skickas kostnadsfritt ut under kursens gång. 

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Läs mer på http://valla.fhsk.se/utbildningar/linux/

Länk till kursen på skolans webbplats
http://valla.fhsk.se/utbildningar/linux/