Kreativ producent - distans

Valla folkhögskola


Ansökan stängd
Utbildningen till kreativ producent låter kultur, näringsliv och offentlig verksamhet mötas i en spännande mix där målet är att skapa en ny typ av yrkeskunnande.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs, Yrkesutbildning

Träffar:
4 obligatoriska träffar

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Kostnader: Resor till och från Valla, logi på Valla vid träffarna (400kr/enkelrum), fika samt lunch (275kr/träff), litteraturkostnader 2500kr.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 26 aug 2019 - 12 jun 2020

Kontakt:
Carola Råström

Telefon: 0706-495 581
E-post:
cr@valla.fhsk.se

Innehåll och upplägg

Utbildningen till kulturproducent är en 1-årig distansutbildning. Utbildningen sker till stor del på plats där du bor, i kontinuerlig kontakt med undervisande lärare. 4 gånger under läsåret träffas alla deltagare på Valla folkhögskola. Dessa träffar pågår 2-3 vardagar och är en obligatorisk del av utbildningen.

För att få komplett kursintyg efter genomförd utbildning krävs godkänd närvaro och godkänt resultat på delmoment och slutproduktion.

Mål och syfte

Utbildningen syftar till att utveckla de studerande i riktning mot professionella producenter. Utbildningen kan vara grunden för dig som redan har producerat men vill utveckla ett eget projekt, eller dig som aldrig tidigare producerat, men har driv, vilja och är nyfiken på att lära dig skapa och genomföra projekt.

Efter utbildningen förväntas de studerande ha grundläggande färdigheter och kunskaper för att driva egna eller andras projekt inom olika delar av kultursektorn. En utbildad producent står på en stadig bas av kreativitet, produktionskunnande, samhällsanalys och överblick. Med dynamiskt tänkande, kreativ blick och tydlig samhällsnytta/njutning skapar producenten egna projekt eller platser för möten och möjligheter som annars inte hade uppstått. En utbildad producent kan vara anställd eller vara verksam som egen företagare. Hen kan sikta på att vara verksam inom den ideella sektorn, kommersiella sektorn eller inom kulturvärlden.

Utbildningens upplägg

Utbildningen byggs upp av delmoment. Varje moment har ett konkret mål kopplad till en uppgift att lösa. Dessa moment bygger tillsammans upp projektets helhet. Kursen ges i samarbete mellan Valla folkhögskola, Linköpings kommun och Fabel kommunikation. Huvudlärare är Tuttika Sen och Lars Bergwall, båda professionellt aktiva producenter.

Tillsammans har de över 60 års erfarenhet av att driva projekt inom kulturområdet. Gästlärare är yrkesaktiva inom kultur, media, universitet, produktionsbolag. Därutöver gästföreläser ett flertal yrkesverksamma med bred och lång erfarenhet från olika kunskapsfält.

 Ämnesområden som berörs under kursen:

 • Ideutveckling 
 • Kreativitet och skapande process
 • Projektutveckling 
 • Projektledning och planering 
 • Berättande och Dramaturgi
 • Form och rumslig gestaltning
 • Ekonomi och Budget
 • Politisk styrning
 • Omvärldsanalys

Förkunskaper och förutsättningar:

För att tillgodogöra sig utbildningen behövs självständighet, självdisciplin, tålamod, drivkraft och engagemang. Som studerande behöver du kunna lägga upp ditt arbete och arbeta mot i förväg uppställda mål. Det är lämpligt att ha varit ute i någon form av yrkesliv eller ha studier bakom dig innan du söker till utbildningen. Ditt driv och önskan att tillgodogöra dig de kunskaper som utbildningen förmedlar är det som avgör om du är lämplig som producent.

Ansökan:

Du söker till utbildningen med en önskan om ett projekt du skulle vilja göra där du bor. Utbildningen följer dig och ger dig verktyg och stöd för att du ska kunna genomföra ditt projekt.

 1. Ett personligt brev där du berättar om din bakgrund och presenterar dig själv. (MAX 1 A4 sida)
 2. Utkastet/skissen till ett kulturprojekt du skulle vilja genomföra (max 1 A4 sida)

Vi vill ha ditt brev senast den 1 juni
Den 10juni får du besked om du gått vidare.

Om du blir antagen gäller följande:
Vecka 26 får du ett första brev med information inför kursstart.
Den 2-4 september är första sammankomsten och kursstart på Valla folkhögskola.
Den 18 – 20 (prel) november är den andra sammankomsten på Valla folkhögskola.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://valla.fhsk.se/utbildningar/kreativ-producent/