Windows Server grundkurs - distans

Valla folkhögskola


Ansökan stängd

WINDOWS SERVER GRUNDKURS - en distanskurs för dig som vill ha grundkunskaper och färdigheter för att hantera Windows Server 2016

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
Inga obligatoriska träffar

Studietakt: 50%

Längd: 1 termin

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Inga formella behörigheter krävs, goda kunskaper i engelska ett krav då kurslitteraturen är på engelska. Du måste fylla minst 18 år under år 2019. Kursen kräver tillgång till internet och dator. Se kursbeskrivningen. Vid många sökande görs ett urval

Kostnader: Kursen är helt kostnadsfri

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 7 jan 2019 - 14 jun 2019

Kontakt

Henrik Wiman

Telefon: 0703-713 162
E-post:
hw@valla.fhsk.se

Windows Server grundkurs är en distanskurs på halvfart som löper under en termin, med start vårterminen 2019. Kursen har inga fysiska träffar utan all undervisning sker digitalt med hjälp av Google Classroom. Kursen har 30 platser, vid fler sökande än antalet platser görs ett urval av skolan. Kursen är studiemedelsberättigad för dig som är född 1998 eller tidigare.

Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som har god datorvana vad gäller Windows 7/8/10 och känner att du är nyfiken på att lära dig hantera Windows Server.

Några av kursmomenten
installation
konfigurering av roller och tjänster
hantering av användare och grupper
enklare kommandohantering i Powershell


Förkunskapskrav

För att vara behörig att söka kursen behöver du inga formella behörigheter från gymnasiet, dock är goda kunskaper i engelska ett krav då kurslitteraturen kommer att vara på engelska. Kursen kräver också att du har tillgång till internet och en dator (med macOS eller Windows) för att kunna utföra kursmomenten och laborationerna (då dessa utförs virtuellt). Din dator bör ha följande specifikationer:

i5-processor eller bättre (Haswell eller senare rekommenderas)
8 GB RAM eller mer (16 GB rekommenderas)
hårddisk med ca 80 GB ledigt för laborationer (SSD-disk rekommenderas)

I ansökan måste utbildningsbakgrund anges för skolans statistik.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
https://valla.fhsk.se/utbildningar/windows-server-grundkurs/