Scenografi och rumslig gestaltning - distans

Valla folkhögskola


Ansökan stängd
Det här är kursen för dig som är intresserad av gestaltning i olika typer av rum. De kunskaper du får här kan användas såväl inom teater, utställningar, mässor, montrar, event och dekoration.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
3 obligatoriska träffar

Studietakt: 50%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Antagning och urval sker efter intervju. Erfarenhet från estetiskt arbete, kreativitet och intresse vägs in. Ansökan sker med ett personligt brev, max en A4 sida, som beskriver dig själv och din bakgrund, samt vad du önskar lära dig mer om under kursen.

Kostnader: Kostnader för eventuellt material kan tillkomma. Vid de fysiska träffarna på Valla folkhögskola tillkommer en avgift för kost och logi.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 31 aug 2020 - 11 jun 2021

Kontakt:
Carola Råström

Telefon: 0706495581
E-post:
cr@valla.fhsk.se

Utbildningen i Scenografi och rumslig gestaltning på Valla folkhögskola syftar till att ge kunskaper som möjliggör för deltagarna att:

-       Få en bredare förståelse för scenografi och rumslig gestaltning i olika sammanhang.

-       Få grundläggande kunskaper i hur en scenografi respektive utställningsgestaltning utformas

-       Få grundläggande kunskaper i rummets och tingens betydelse för berättelsen

-       Få öva förmågan att använda färg, form, ljus och ljud för att uttrycka sig.

-       Få öva förmågan att utveckla idéer och förslag till lösningar på konkreta uppdrag

-       Få kunskaper och erfarenheter av att göra tydliga presentationer av scenografi eller annan rumslig gestaltning

-       Få grundläggande kunskaper i ideutveckling, kreativa processer och förståelse för skapandeprocesser

Följande obligatoriska träffar på Valla folkhögskola ingår i kursen:
3-4 okt 2020       
16-17 jan 2021   
22-23 maj 2021  

Observera att tiderna för träffar är preliminära. Evt förändrade tider meddelas här, och i kontakt med antagna om ändring sker efter antagningstidens utgång.

 Vi vill ha ditt brev senast den 1 juni
Den 12 juni får du besked om du gått vidare.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Efter genomgången kurs förväntas deltagarna ha baskunskaper inom scenografi och rumslig gestaltning. Dessa kunskaper kan ligga till grund då deltagarna söker sig vidare in i miljöer och sammanhang där sådana kunskaper används, tex inom teater eller utställningsverksamhet. Kunskaper inom scenografi och rumslig gestaltning kan även användas inom ett bredare fält så som mässor, event, montrar och dekoration.