Fritidsledarutbildning för yrkesverksamma fritidsledare - distans deltid

Ansök nu

Fritidsledarutbildning för yrkesverksamma fritidsledare - distans deltid

Valla folkhögskola


Ansök nu

Utbildningen är avsedd för dig som är anställd inom fritidssektorn, den är tvåårig och genomförs på deltid.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs, Yrkesutbildning

Träffar:
11 obligatoriska träffar

Studietakt: 50%

Längd: 2 år

Ansök senast: 31 maj 2021

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Du har behörighet för högskola eller yrkeshögskola. Du är minst 25 år. Du har sammanlagt haft anställning på heltid minst tre år inom fritidssektorn (eller motsvarande). Du har under kurstiden anställning inom fritidssektorn på minst halvtid.

Kostnader: Kursen är kostnadsfri. Kostnader som tillkommer är kurslitteratur, resor till och från Valla, boende samt mat på Valla vid träffarna.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 23 aug 2021 - 9 jun 2023

Kontakt:
Annelie Hellström

Telefon: 0739-244 260
E-post:
ah@valla.fhsk.se


Fler kurser inom: Fritidsledare

OBS!
Ansök senast 31 maj 2021

Utbildningen är avsedd för dig som är anställd inom fritidssektorn, den är tvåårig och genomförs på deltid. Du studerar alltså på deltid och du utför vissa uppgifter inom din ordinarie arbetstid. Utbildningen innehåller 11 obligatoriska träffar på Valla folkhögskola. 6 veckoslut per läsår  befinner vi oss på Valla från fredag förmiddag till söndag eftermiddag. Mellan dessa träffar får du litteraturuppgifter och praktiska uppgifter. Uppgifterna behandlas på Googles plattform. De praktiska uppgifterna genomförs på din arbetsplats. Valla folkhögskola och din arbetsgivare skriver ett avtal om att du kan delta i dessa studier och vad som förväntas av din arbetsgivare.

Kursområden
Öppen verksamhet
Sociologi; etnicitet, kön, klass
Ledarskap och grupp
Psykologi, identitetsutveckling
Socialpsykologi
Pedagogik
Socialpedagogik
Fördjupning

Kursområdena bearbetas enligt folkhögskolans tradition genom upplevelse och forskning, gestaltning och analys, praktik och teori.

Pedagogisk grundsyn
Fritidsledarutbildningen på Valla folkhögskola grundas på folkbildningspedagogik med tvärvetenskaplighet, tillämpning och verklighetsnära studier. Kvalitativ kunskap, som ger sammanhang, bredd och djup betonas. Den handledande pedagogiken och det främjande förhållningssättet är centralt i den dialog som förs mellan lärare och studerande utifrån teori och praktik. Genom dialog får den studerande reflektera över sin pedagogiska syn, sitt ledarskap med ett normkritiskt förhållningssätt.

Kunskapssyn
Fritidsledarutbildningen på Valla folkhögskola står för en bred kunskapssyn. Deltagarnas egna erfarenheter är en viktig källa till kunskap. Kunskap kan också vinnas genom undersökande pedagogiska arbetssätt i form av problembaserat lärande, fältstudier och praktisk utövning. Erfarenheter och information bearbetas, bedöms och blir föremål för kritisk reflektion som syftar till ställningstagande så att kunskap och handlingsberedskap utvecklas. Detta innebär att olika kunskaper och erfarenheter sammanförs till en helhet, som ger sammanhang och överblick. Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.valla.fhsk.se