Pedagogisk drama och teater - distans

Valla folkhögskola


Ansök nu

En praktisk och kreativ kurs för ledare och pedagoger. 

Den här kursen är för dig som arbetar som ledare i professionell eller ideell verksamhet och önskar utveckla dig själv i din ledarroll med hjälp av drama och teater som metod.

 

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
4 obligatoriska träffar

Studietakt: 50%

Längd: 1 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Antagning och urval sker efter intervju. Bifoga ett personligt brev i din ansökan, med beskrivning av dina erfarenheter och förväntningar på kursen.

Kostnader: Kostnader för material tillkommer. Vid de fysiska träffarna på Valla folkhögskola tillkommer en avgift för kost och logi.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 18 jan 2021 - 22 dec 2021

Kontakt:
Lena Ilmarson

Telefon: 013-35 55 80
E-post:
li@valla.fhsk.se

Kursen sker på distans där deltagaren använder sin befintliga verksamhet till att utforma, genomföra och utvärdera aktiviteter inom drama och teater för en grupp. Seminarier och handledning ges löpande via digitala plattformar. Vid fyra tillfällen träffas deltagarna under en helg för gemensamma övningar och reflektioner i grupp. Under de fyra träffarna tillkommer också verktyg för reflektion och analys både i rollen som ledare, aktör och publik samt sätter ett fokus på det egna ledarskapet när det gäller självmedvetenhet och utveckling.

Ansökan
Bifoga ett personligt brev i din ansökan, max en A4-sida, med beskrivning av dina erfarenheter och förväntningar på kursen. 

Kursträffar
Datum för träffar meddelas under hösten 2020.

Utbildningen är kostnadsfri. Kost, logi och litteratur tillkommer

•Resor till och från Valla vid våra obligatoriska träffar
•Logi på Valla vid träffarna, bokas separat i förväg i mån av plats (ca 400 kr/enkelrum)
•Fika samt lunch på Valla under schemalagd tid (ca 275 kr/träff)
•Litteraturkostnader ca 1 000 kr. Information om litteratur publiceras på kursens webbsida Pedagogisk drama och teater.
Priserna för kost och logi kan komma att justeras

Frågor om kursen och intresseanmälan skickas till huvudlärare Lena Ilmarson li@valla.fhsk.se

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

  • vara förtrogen med praktiska metoder och övningar för att kunna skapa förutsättningar utifrån gruppens behov.
  • kunna inspirera och leda grupper med teaterinriktning.
  • kunna arbeta med leken, spontaniteten och samspelet som verktyg i skapandet.
  • ha utforskat och utvecklat det egna uttryckssättet genom ökad självkännedom och lyhördhet.
  • kunna reflektera, utvärdera och analysera sitt och andras arbete inom ämnet. 
  • ha kunskap om vad det innebär att arbeta i och leda en process.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://valla.fhsk.se/utbildningar/pedagogisk-drama-och-teater/