Fritidsledarutbildning

Profilkurs, Yrkesutbildning Valla folkhögskola
Ansökan stängd
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  2 år
 • Ansök senast:
  Ansökan är stängd
 • Kurstyp:
  Profilkurs, Yrkesutbildning

Eftergymnasial yrkesutbildning. Fördjupningar genom bland annat praktik och examensarbete. 

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier med särskild behörighet i svenska 2.

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 22 aug 2022 - 7 jun 2024

Kostnader: Undervisningen är kostnadsfri. Studerande betalar för utgifter som uppkommer under utbildningen. Kurslitteratur/material ca 3 000 kr/läsår. Vinterutbildning beräknas kosta ca 7 000 kr (merkostnadslån från CSN kan sökas). Evt justeras kostnaderna.

Kontakt: Jonas Pihl

Telefon: 013-355588

E-post:
fritidsledarutbildningen@valla.nu

Utbildningens innehåll
Fritidsledarutbildningen är en tvåårig eftergymnasial yrkesutbildning som omfattar studier på 80 veckor. I utbildningsplanen finns ett antal kursområden och Valla folkhögskolas fritidsledarutbildning innehåller bland annat följande:

Människans växande och livsvillkor, 15 v
* Psykologi
* Socialpsykologi
* Socialpedagogik
* Funktionshinder
* Arbetsplatsförlagt lärande

Samhälle, fritidskultur och fritidsarbete, 12 v
* Sociologi; etnicitet, kön, klass
* Omvärldsorientering
* Sociala medier
* Arbetsrätt
* Arbetsplatsförlagt lärande

Ledarskapsutveckling, 13 v
* Ledarskapsteori
* Gruppsykologi
* Process- och projektledning
* Pedagogik
* Kortpraktik
* Arbetsplatsförlagt lärande

Fritidsarbetets metodik, 19 v
* Öppen verksamhet; kommun, organisation och förening
* Drama
* Metod
* Utomhuspedagogik
* Vinterfjäll
* Hajk, friluftsveckor, antagningsarbete
* Livsfrågor
* Sex- och samlevnad
* Arbetsplatsförlagt lärande

Fritiden som forskningsfält, 10 v
* Forskningsmetodik
* Examensarbete

Arbetsplatsförlagt lärande
Under hela utbildningen finns praktiken närvarande. Fritidsledarutbildningen är en yrkesutbildning och det är därför viktigt att sambandet mellan utbildningens teoretiska innehåll och yrkeslivets praktiska verklighet tydliggörs. Praktiska inslag i utbildningen är t ex introduktionsveckor med friluftsliv och vinterutbildning förlagd till svensk fjällmiljö. Studiebesök, gästföreläsare används också för att låta teori och praktik mötas. Vi stimulerar våra studerande att i samarbete med olika organisationer genomföra kontinuerlig ledarskapspraktik.

Under första året ingår 6 veckors heltidspraktik, oftast förlagd till kommunal fritidsverksamhet. Under andra året ingår också 6 veckors arbetsplatsförlagt lärande, men då med ett friare val av praktikplats. Möjlighet finns att under åk 2 förlägga praktiken utomlands. Under de senaste fem åren har skolan haft möjlighet att erbjuda praktikplats inom olika organisationer i Tanzania.

Pedagogik och studiefokus
Pedagogisk inriktning
Vår pedagogik utgår från tvärvetenskaplighet, tillämpning och verklighetsnära studier. Vi arbetar för att bryta upp de traditionella ämnesgränserna och istället arbeta problembaserat i kursområden kring samhället, människan och hennes livsvillkor.

Vi vill koppla ihop en god teoretisk grund med relevant praktik till en helhet och hitta en balans i utbildningen som stimulerar till kreativitet och förnyelse.

Vi vill ta tillvara de studerandes egna kunskaper, färdigheter och erfarenheter för att tillsammans under demokratiska arbetsformer få träna förmågan att arbeta med människor med skilda utgångspunkter.

Studiefokus
För oss är det viktigt att i utbildningen särskilt fokusera på frågor och metoder som stimulerar de blivande fritidsledarna att utgå från människors möjligheter och därigenom stärka de faktorer som befrämjar sammanhang, delaktighet och mening; ett folkbildande uppdrag.

Kurstider och kurskostnader
Kurstider
Utbildningen är tvåårig med 40 veckor/läsår.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://valla.nu/fritidsledarutbildningen/

Fler kurser inom: Fritidsledare

Valla folkhögskola

V som i vidare. Det finns något otroligt spännande i det begreppet. Att tänka vidare, komma vidare, utbilda sig vidare. Att inte jämföra sig med andra utan utgå från där just du befinner dig och ta steget vidare, dit du vill. Det är det vi drivs av.

Läs mer om skolan

Postadress:
Valla folkhögskola
Studievägen 22
583 29 Linköping

Telefon: 013-35 55 80
E-post: exp@valla.nu
Webbadress: https://valla.nu/

Jag får utmana mig själv i mitt ledarskap

Ola Gustavsson går fritidsledarlinjen på folkhögskola. En varierande utbildning som innehåller allt från psykologi till isvaksbad.

Läs hela artikeln