Kreativ producent - distans

Profilkurs, Distanskurs, Yrkesutbildning Valla folkhögskola
Ansökan stängd
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1 år
 • Ansök senast:
  Ansökan är stängd
 • Kurstyp:
  Profilkurs, Distanskurs, Yrkesutbildning

Utbildningen för dig som redan har, eller dig som aldrig tidigare har producerat - men har driv, vilja och är nyfiken på att lära dig skapa och genomföra projekt.

 

Lediga platser: Nej

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 29 aug 2022 - 9 jun 2023

Träffar:
4 obligatoriska träffar

Kostnader: Resor till och från Valla, logi på Valla vid träffarna (400kr/enkelrum), fika samt lunch (275kr/träff), litteraturkostnader 2500kr. Observera att kostnaderna är preliminära och kan komma att justeras.

Kontakt: Carola Råström

Telefon: 0706-495 581

E-post:
cr@valla.nu

Innehåll och upplägg
Utbildningen till kulturproducent är en 1-årig distansutbildning. Utbildningen sker till stor del på plats där du bor, i kontinuerlig kontakt med undervisande lärare. 4 gånger under läsåret träffas alla deltagare på Valla folkhögskola. Dessa träffar pågår 2-3 vardagar och är en obligatorisk del av utbildningen.

För att få komplett kursintyg efter genomförd utbildning krävs godkänd närvaro och godkänt resultat på delmoment och slutproduktion.

Mål och syfte
Utbildningen syftar till att utveckla de studerande i riktning mot professionella producenter. Utbildningen kan vara grunden för dig som redan har producerat men vill utveckla ett eget projekt, eller dig som aldrig tidigare producerat, men har driv, vilja och är nyfiken på att lära dig skapa och genomföra projekt.

Efter utbildningen förväntas de studerande ha grundläggande färdigheter och kunskaper för att driva egna eller andras projekt inom olika delar av kultursektorn. En utbildad producent står på en stadig bas av kreativitet, produktionskunnande, samhällsanalys och överblick. Med dynamiskt tänkande, kreativ blick och tydlig samhällsnytta/njutning skapar producenten egna projekt eller platser för möten och möjligheter som annars inte hade uppstått. En utbildad producent kan vara anställd eller vara verksam som egen företagare. Hen kan sikta på att vara verksam inom den ideella sektorn, kommersiella sektorn eller inom kulturvärlden.

Utbildningens upplägg
Utbildningen byggs upp av delmoment. Varje moment har ett konkret mål kopplad till en uppgift att lösa. Dessa moment bygger tillsammans upp projektets helhet. Kursen ges i samarbete mellan Valla folkhögskola, Linköpings kommun och TUT produktion. Huvudlärare är Tuttika Sen, professionellt aktiv producent.

Tuttika har många års erfarenhet av att driva projekt inom kulturområdet. Gästlärare är yrkesaktiva inom kultur, media, universitet, produktionsbolag. Därutöver gästföreläser ett flertal yrkesverksamma med bred och lång erfarenhet från olika kunskapsfält.

 Ämnesområden som berörs under kursen:

 • Ideutveckling 
 • Kreativitet och skapande process
 • Projektutveckling 
 • Projektledning och planering 
 • Berättande och Dramaturgi
 • Form och rumslig gestaltning
 • Ekonomi och Budget
 • Politisk styrning
 • Omvärldsanalys

Förkunskaper och förutsättningar:
För att tillgodogöra sig utbildningen behövs självständighet, självdisciplin, tålamod, drivkraft och engagemang. Som studerande behöver du kunna lägga upp ditt arbete och arbeta mot i förväg uppställda mål. Du förutsätts ha gått ut gymnasiet och/eller ha arbetat några år innan du söker utbildningen. Flera av våra sökanden har högskoleutbildning i botten. Ditt driv och önskan att tillgodogöra dig de kunskaper som utbildningen förmedlar är det som avgör om du är lämplig som producent.

I utbildningens upplägg ingår möten, seminarier och föreläsningar på dagtid. Parallellt ingår läsning av kurslitteratur, projektarbete samt handledning av detsamma. Deltidsarbete vid sidan av studierna är möjligt i den mån detta inte krockar med ovanstående.

Du behöver en dator, stadig uppkoppling och bra hörlurar inför kursstart.

Ansökan:
Ansökan sker med en projektidé sökanden vill genomföra under utbildningen. Projektidén formuleras tillsammans med en kort presentation av dig själv, på max en A4 sida, som bifogas ansökan.

För att behålla din plats på kursen krävs godkänd närvaro under kursens gång. 

Datum för obligatoriska träffar på Valla folkhögskola meddelas inom kort.

Vi vill ha ditt brev senast den 31 maj
Den 10 juni får du besked om du gått vidare.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://valla.nu/kreativ-producent/

Valla folkhögskola

V som i vidare. Det finns något otroligt spännande i det begreppet. Att tänka vidare, komma vidare, utbilda sig vidare. Att inte jämföra sig med andra utan utgå från där just du befinner dig och ta steget vidare, dit du vill. Det är det vi drivs av.

Läs mer om skolan

Postadress:
Valla folkhögskola
Studievägen 22
583 29 Linköping

Telefon: 013-35 55 80
E-post: exp@valla.nu
Webbadress: https://valla.nu/