Pedagogisk drama och teater - distans

Ansökan stängd

Pedagogisk drama och teater - distans

Valla folkhögskola

Ansökan stängd

Människans behov av att uttrycka sig utvecklar hennes förmåga att förhålla sig till sig själv, andra och sin omgivning.

 

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom verksamhet där du möter och arbetar med människors utveckling.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
4 obligatoriska träffar

Studietakt: 50%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Antagning och urval sker efter intervju. Bifoga ett personligt brev i din ansökan, med beskrivning av dina erfarenheter, din nuvarande verksamhet, och förväntningar på kursen.

Kostnader: Utbildningen är kostnadsfri. Litteratur, resor till och från Valla, kost och logi tillkommer.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 10 jan 2022 - 23 dec 2022

Kontakt:
Thomas Häggström

Telefon: 073-3563237
E-post:
th@valla.fhsk.se


 

I kursen Pedagogisk Drama och Teater arbetar vi på ett lustfyllt sätt med friheten i utforskandet och varje människas unika sätt att uttrycka sig. Kursen utgår från ett ledarperspektiv och omfattar många olika uttryckssätt. Kursen ger metoder att arbeta med detta i pedagogisk verksamhet med fokus på gruppdynamik och grupputveckling. Kursen bygger på en främjande och salutogen syn på ledarskap där människosyn och utveckling är i fokus.

I arbetet med att skapa och möta grupper i verksamhet utgår vi från praktiska övningar i samspel och improvisation. Den studerande får möjlighet att utveckla en egen metodbank av gruppdynamiska övningar och prova dessa löpande i sin egen verksamhet under kursåret samt utvärdera dessa. 

Kursen Pedagogisk Drama och Teater riktar sig till dig som exempelvis arbetar inom fritid, förskola, skola, bibliotek eller annan verksamhet där du möter och arbetar med människors utveckling.

Kursen sker på distans med huvudsakligen fyra obligatoriska helgträffar som är fördelade under året. Seminarier och handledning ges löpande via digitala plattformar. Dessutom tillkommer verktyg för reflektion och analys både i rollen som ledare och deltagare med fokus på självmedvetenhet och utveckling.  

Kursmoment

•Drama som metod
Att i det praktiska ledarskapet arbeta med begrepp som koncentration, tillit, samarbete, lyssnande, status, bejaka/blockera och improvisation.

•Kropp och rörelse
Att lära känna, använda och uttrycka sig med hjälp av kroppen som verktyg med hjälp av dans och olika teaterstilar som, storytelling, mim, mask och clown.

•Kreativt berättande
Att skapa scener utifrån givna förutsättningar och med hjälp av de metoder vi lärt oss under kursen. Ett kreativt skapande utifrån fantasi, lek, röst och rörelse. 

•Grupputveckling och konflikthantering
Att jobba konkret med metoder för att hantera olika situationer genom rollspel, forumspel och värderingsövningar.

Datum för de obligatoriska helgträffarna
Träff 1: 21-23/1
Träff 2: 8-8/5
Träff 3: 2-4/9
Träff 4: 25-27/11 (OBS preliminärt datum)

Tider för helgerna
Fredag 15.00-20.00
Lördag-söndag 9.00-17.00

 

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

  • praktiska metoder och övningar för att kunna skapa förutsättningar utifrån gruppens behov.
  • arbeta med verktyg för att inspirera och leda grupper med teaterinriktning.
  • fördjupad kunskap om innebörden av leken, spontaniteten och samspelet som verktyg i skapandet.
  • utforskat och utvecklat det egna uttryckssättet genom ökad självkännedom och lyhördhet.
  • reflekterat, utvärderat och analyserat sitt och andras arbete samt utforskat sitt unika sätt att arbeta i och leda en process

Länk till kursen på skolans webbplats
https://valla.fhsk.se/pedagogisk-drama-teater/