Allmän grundkurs Liljeholmen Linköping

Liljeholmens folkhögskola, filial Linköping


Ansök nu

En kurs för dig som vill studera vidare eller siktar mot bättre jobb. Passar även dig som kanske behöver stöd, motivation och ett mindre sammanhang för att börja studera igen. Syftet med grundkursen är att förbereda dig för folkhögskolestudier på gymnasienivå. 

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Avklarad grundskola eller motsvarande

Kostnader: Litteratur & studieresor högst 2 000 kr/läsår. Du betalar en avgift på 500:-/termin för försäkring, kopiering, bokhyra och måltider vid jul – och våravslutning.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskolenivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 13 jan 2020

Plats för kursen: Skäggetorp centrum 1b, Linköping

Kontakt:
Mattias Hjertton

Telefon: 049479700
E-post:
allman@liljeholmen.nu

Inspirerande miljö

På Liljeholmens folkhögskola i Linköping har du möjlighet att studera i en lugn, trygg och stimulerande miljö där det är lätt att trivas. Du möter vuxna människor i alla åldrar och med olika bakgrund. Vi anpassar grupperna efter de kursdeltagare och utgår från deras erfarenheter och bakgrund. Utöver ämnesstudier lär vi oss mer om oss själva och samhället och får därmed möjlighet att planera och göra val inför framtiden.

Dagfolkhögskola i Linköping

Viss tid läser vi tillsammans med deltagare på Allmän kurs (gymnasienivå) och Studiemotiverande grundkurs. Vi lägger tid på att inhämta olika typer av kunskap och skapa ett gott studieklimat genom att arbeta med gruppaktiviteter som t ex workshops, friluftsdagar, temadagar, gemensamma föreläsningar, kulturinslag, studiebesök eller utflykter.

Liljeholmens folkhögskola i Linköping är en dagfolkhögskola. Det betyder att du inte kan bo på skolan. Önskar du bo på internat, hänvisar vi dig till vår huvudskola i Rimforsa.

Liljeholmen är en helt alkohol- och drogfri skola.

Upplägg

Kursen följer ett veckoschema som normalt är måndag-fredag klockan 9.00-15.00. I kursen ingår svenska, matematik, engelska, samhällskunskap, religion, historia och naturkunskap. Du får repetera eller starta på nytt i olika ämnen. Syftet är att stärka självförtroendet och komma vidare i studier. Studieteknik, grupprocesser och demokratifrågor har en framträdande roll.

Utöver gemensamma lektioner har vi resurstid. Under dessa pass finns lärare till hands för handledning men du jobbar själv, eller tillsammans med kurskamrater, med olika typer av uppgifter.

Om du inte har svenska som modersmål finns möjlighet att få extra stöd i svenska.

Närvaro viktigt

Du inhämtar kunskaper utifrån dina egna förutsättningar och deltar i gemensamma aktiviteter. Vi använder oss av folkhögskolans arbetsformer, vilka prioriterar samtal, diskussion och deltagarinflytande. Vi har inga prov, men krav på närvaro för att du ska kunna utvecklas, dela med dig av tankar och erfarenheter och för att dina lärare ska kunna hjälpa dig framåt i din utveckling. Hög frånvaro kan leda till avbrott i studierna.

Personlig utveckling

Du får möjlighet att studera i din egen takt och lär dig att våga, tala, skriva och skapa utifrån den livssituation du befinner dig i. Förutom att ge dig ämneskunskaper för fortsatta studier vill vi att studierna ska ge dig möjlighet att växa som människa. Du får utveckla din förmåga att arbeta både i grupp och individuellt. Vi strävar efter att ge en varierad undervisning, för att stärka din självkänsla och ge dig trygghet i gruppen. Vi jobbar i små grupper och du har möjlighet att läsa på din egen nivå.

Kurslängd

Kurslängden beror på dina tidigare studier, din studievana och din närvaro. Vanligtvis studerar du på grundkursen 1–2 terminer på heltid innan du är redo för studier på gymnasienivå. Övergången till den vanliga allmänna kursen kan också ske gradvis under en eller flera terminer. Vi kan erbjuda studier på hel- eller deltid.

Individuell kursplan

Före antagningen vill vi gärna träffa dig som söker till kursen. Tillsammans gör vi en individuell studieplan, där vi utgår från dina förkunskaper och dina mål för studierna. Under detta samtal pratar vi också om dina tidigare erfarenheter av studier. Om du har speciella behov för att klara av studierna hos oss, exempelvis egen erfarenhet av psykisk ohälsa, gör vi en plan utifrån detta.

Antagning

Vi har antagning i augusti och januari. Terminerna brukar inledas med gemensamma aktiviteter för alla på skolan. Studier varvas med mer lättsamma inslag för att vi ska lära känna varandra lite bättre.

CSN

Kursen är studiemedelsberättigad. Har du studerat tidigare med studiestöd kan det vara bra att undersöka hur många studieveckor du har kvar på grundskolenivå.

Förkunskaper

Du bör ha klarat av det mesta av grundskolan, till exempel har du gått Språkintroduktion. Syftet med grundkursen är att förbereda för studier på gymnasienivå på folkhögskola (Allmän kurs) alternativt studier på Yrkesvux.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
1) fått studievana 2) fått förbättrade baskunskaper i allmänna ämnen och nått behörighet till studier på gymnasienivå 3) möjlighet att söka till Yrkesvux 4) utvecklats som person

Länk till kursen på skolans webbplats
http://liljeholmen.nu/folkhogskola/allman-linkoping/