Allmän kurs Linköping

Behörighetsgivande kurs Liljeholmens folkhögskola, filial Linköping
Ansökan stängd
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1-3 år
 • Ansök senast:
  Ansökan är stängd
 • Kurstyp:
  Behörighetsgivande kurs

En kurs för dig som vill ta högskoleförberedande examen, men göra det på folkhögskola.

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Avklarad grundskola eller motsvarande

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 28 aug 2023

Kostnader: Litteratur & studieresor högst 2 000 kr/läsår. Du betalar en avgift på 500:-/termin för försäkring, kopiering, bokhyra och måltider vid jul – och våravslutning.

Kontakt: Mattias Hjertton

Telefon: 0705-47 67 34

E-post:
allman@liljeholmen.nu

En utbildning med hög kvalitét

En utbildning för dig som vill vill ha kvalitet i undervisningen och där fokus ligger på lärande. Med den grundläggande högskolebehörigheten har du sedan möjlighet att söka vidare till universitet eller högskola.

För oss innebär kvalitet i undervisningen:

 • Att du som kursdeltagare blir sedd av dina lärare och har möjlighet att påverka dina studier.

 • Att du tillsammans med andra får möjlighet att utveckla dina ämneskunskaper, din studieteknik, din analytiska och din sociala förmåga inför vidare studier och/eller yrkesliv.

 • Att dina kompetenser tas tillvara och att du ses som resurs. 

 • Att dina lärare är engagerade i sina ämnen och i dig och din studiesituation. 

Inspirerande miljö 

På Liljeholmens folkhögskola i Linköping har du möjlighet att studera i en lugn, trygg och stimulerande miljö där det är lätt att trivas. Du möter vuxna människor i alla åldrar och med olika bakgrund. Vi anpassar grupperna efter kursdeltagarna och utgår från deras erfarenheter och bakgrund.

Utöver ämnesstudier lär vi oss mer om oss själva och samhället och får därmed möjlighet att planera och göra val inför framtiden. Oavsett om du aldrig har börjat studera på gymnasiet eller om du av någon anledning avbrutit studierna, har du goda förutsättningar att lyckas hos oss.

 

Dagfolkhögskola i Linköping

Viss tid läser vi tillsammans med deltagare på Studiemotiverande folkhögskolekurs eller liljeholmenfolkhogskola eller Vårdkursen. Vi lägger tid på att inhämta olika typer av kunskap och skapa ett gott studieklimat genom att arbeta med gruppaktiviteter som t ex workshops, friluftsdagar, temadagar, gemensamma föreläsningar, kulturinslag, studiebesök eller utflykter.

Liljeholmens folkhögskola i Linköping är en dagfolkhögskola. Det betyder att du inte kan bo på skolan. Önskar du bo på internat, hänvisar vi dig till vår huvudskola i Rimforsa.

Liljeholmen är en helt alkohol- och drogfri skola.

 

Upplägg och kursinnehåll

Kursen följer ett veckoschema som normalt är måndag–fredag 9:00–15:15. 

Du läser de gymnasiegemensamma ämnen som ger behörighet för studier på högskola/universitet eller yrkeshögskola: svenska, engelska, matematik, naturkunskap, religionskunskap, historia och samhällskunskap. 

Dessutom finns tillvalsämnen, vilka kan variera bl.a. beroende på deltagargruppens storlek och de lärare som finns tillgängliga. För närvarande kan man välja psykologi, sociologi och omvärldskunskap. 

På schemat finns resurstid då du jobbar med egna uppgifter med stöd av lärare. Studierna kan vara tematiska (vi läser flera ämnen tillsammans utifrån ett gemensamt tema).

Om du inte har svenska som modersmål finns möjlighet att få extra stöd i svenska.

Närvaro viktigt

Du inhämtar kunskaper utifrån dina egna förutsättningar och deltar i gemensamma aktiviteter. Vi använder oss av folkhögskolans arbetsformer, vilka prioriterar samtal, diskussion och deltagarinflytande. Vi har sällan prov, men krav på närvaro för att du ska kunna utvecklas, dela med dig av tankar och erfarenheter och för att dina lärare ska kunna hjälpa dig framåt i din utveckling. Hög frånvaro kan leda till avbrott i studierna.  

Kurslängd

Kurslängden beror på dina tidigare studier, din studievana och din närvaro. Du behöver studera minst ett år på heltid och kan sedan fortsätta ytterligare ett eller två år. Vi kan erbjuda studier på hel- eller deltid. 

Individuell studieplan

Före antagningen vill vi gärna träffa dig som söker till kursen. Tillsammans gör vi en individuell studieplan, där vi utgår från dina förkunskaper och dina mål för studierna. Under detta samtal pratar vi också om dina tidigare erfarenheter av studier. Om du har speciella behov för att klara av studierna hos oss, exempelvis egen erfarenhet av psykisk ohälsa, gör vi en plan utifrån detta.  

Kostnader

Undervisning på folkhögskola är gratis, men det tillkommer kostnader för litteratur och studieresor om högst 2 000 kronor per läsår.

Antagning

Vi har antagning i augusti och januari. Terminerna brukar inledas med gemensamma aktiviteter för alla på skolan. Studier varvas med mer lättsamma inslag för att vi ska lära känna varandra lite bättre.

CSN

Kursen är studiemedelsberättigad. Har du studerat tidigare med studiestöd kan det vara bra att undersöka hur många studieveckor du har kvar på Grundskolenivå.

Förkunskaper & mål

Du bör ha klarat grundskolan innan du börjar på Allmän kurs. Du kan ha gått ett eller flera år på gymnasiet men inte blivit klar med alla gymnasiegemensamma ämnen.

Allmän kurs är en bra start på vidare studier. Du tränar bl.a. studieteknik vilket kommer att underlätta dina fortsatta studier. Flera av dem som gått allmän kurs har efter studierna fortsatt att läsa på högskola eller i någon annan skolform. Med grundläggande högskolebehörighet från folkhögskola ökar också dina möjligheter att få de jobb du söker.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Kursen ger möjlighet att uppnå grundläggande behörighet från folkhögskola som sedan ger möjlighet att söka till yrkeshögskola, högskola och universitet i folkhögskolans kvotgrupp.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
http://liljeholmen.nu/folkhogskola/allman-linkoping/

Fler kurser inom: Allmän kurs Gymnasienivå

Liljeholmens folkhögskola, filial Linköping

Mitt i centrala Linköping, ett stenkast från Trädgårdstorget har du möjlighet till en fin och utvecklande miljö hos oss där det är lätt att trivas! 

Läs mer om skolan

Postadress:
Liljeholmens folkhögskola, filial Linköping
Sankt Larsgatan 39
58642 Linköping

Telefon: 0720-757101
E-post: linkoping@liljeholmen.nu
Webbadress: http://liljeholmen.nu/

Nu kan jag stå och prata inför hela skolan utan att vara nervös

Sage Norrström, 22 år, går sitt tredje år på Allmän kurs på Region Uppsala folkhögskola. Men det var inte alls självklart att hon skulle söka sig till folkhögskolan. – I början satt jag ensam i ett grupprum under lunchen för jag vågade inte vara bland människor. Nu kan jag liksom stå och prata inför hela skolan. Alla stöttar varandra vilket jag tycker är jättehärligt.

Läs hela artikeln