Att skriva argumenterande

Ansök nu
Öppnas i nytt fönster.
Skola:
Albins folkhögskola
Plats:
Landskrona - Skåne län
Längd:
En termin
Studietakt:
25%
Kurstyp:
Profilkurs, Distanskurs
Ansök senast:
5 augusti 2024

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Deltagaren ska ha fyllt 18 år. Grundläggande datorvana och tillgång till dator med webbkamera.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 10 aug 2024 - 21 dec 2024

Träffar:
2 obligatoriska träffar
36 obligatoriska nätträffar

Kostnader: Ingen kursavgift.

Kontakt: Markus Alexandersson

E-post:
markus@albins.nu

När vi möjliggör för fler röster att höras ökar vi demokratin och delaktigheten i samhället. 

Kursen ”Att skriva argumenterande” syftar till att öka deltagarens kunskap och lust att skriva argumenterande texter och på så sätt bidra till den allmänna debatten och det offentliga samtalet.

Under kursens gång ges redskap och möjligheter att utveckla språket och tänkandet vilket bidrar till både den egna bildningsprocessen och gruppens utveckling.  I kursen får du öva på att tolka texter och argument och att skriva varierande typer av argumenterande texter i olika typer av medier. Kursen har sin utgångspunkt i deltagarens egna livssituation och gruppen kommer genom erfarenhetsutbyte, reflektion, samtal och diskussioner att växa och lära tillsammans. I kursen kommer du också att lära dig hur du omvandlar dina känslor, tankar och åsikter till argument som med kraft påverkar omgivningen.

 

Kursinnehåll

 • Retorik
 • Texten som hantverk
 • Textens struktur
 • Textanalys
 • Budskapsanpassning
 • Stilistik
 • Olika typer av texter
 • Färdighetsträning
 • Målgruppsanpassning
 • Sociala medier
 • Etik

Syfte

Kursens syfte är att öka deltagarens medvetenhet om vad som kännetecknar en strukturerad argumentation, vilka delar denna består av, hur man formulerar den, samt utvecklar deltagarnas färdigheter att på olika typer av plattformar och i publikationer författa argumenterande, lättlästa och målgruppsanpassade texter.

 

Arbetssätt

Kursen genomförs på distans med en inledande och en avslutande fysisk träff på skolan i Landskrona (start lördag 10 augusti samt avslut lördag 21 december). Resterande kursdagar utgörs av två digitala, schemalagda och lärarledda lektioner i grupp varje vecka (17:00-19:45). Albins pedagogik bygger på gemenskap, sammanhållning och aktivt deltagande och passar dig som vill utvecklas, växa och vara en del av det gemensamma lärandet. Kursinnehållets olika delar praktiseras företrädesvis genom föreläsningar och i gruppdiskussioner, samt med mellanliggande praktiska uppgifter som kan ligga till grund för analyser och samtal vid kommande lektioner. Det är också deltagarna som kontinuerligt definierar såväl gruppens som individuella behov, varpå det finns en god möjlighet till att anpassa kursens innehåll till vad som framkommer eftersom. Gruppens deltagare stimuleras också till att under kursens gång publicera sig i tidningar och på sociala medier, varför deltagarna också får möjlighet att diskutera reaktioner på texterna under kursens gång.

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Efter genomgången kurs ska du som deltagare ha:

 • Utvecklat förmågor att identifiera olika typer av texter samt strukturerna i dessa
 • Utvecklat färdigheter i att planera och strukturera en text
 • Anpassat ditt skrivande efter olika målgrupper
 • Ökat engagemanget för att skriva argumenterande
 • Utvecklat förmågan att formulera åsikter och få fram ditt budskap
 • Utvecklat förmågor att diskutera texter och argumentation med andra
 • Utvecklats stilistiskt som skribent
 • Blivit tryggare i att skriva

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster) www.albins.nu

Det vi lär oss rotar sig djupare än bara i närminnet

Det var en kurs på Kalix folkhögskola som gav Sandra Brunnström modet att våga satsa på en karriär som illustratör. Senare i höst debuterar hon med sin första barnbok.

Läs hela artikeln

Albins folkhögskola

Albins folkhögskola har funnits sedan 1997 och uppstod ur den fackliga kursverksamhet som bedrevs på Örenäs slott. 2007 bytte vi namn från Örenäs folkhögskola till Albins folkhögskola. Vi arbetar med folkbildning genom våra fyra verksamhetsområden Allmän kurs, Rörelseutbildningar, Instegsutbildningar samt Socialpedagogutbildningen.

Läs mer om skolan

Postadress:
Albins folkhögskola
Eriksgatan 108
261 33 Landskrona

Telefon: 0418-146 90
E-post: info@albins.nu
Webbadress: http://www.albins.nu/