Vill du arbeta med barn i förskolan? Här kan du läsa mer om vår planerade utbildning till barnskötare med planerad start HT 2020. Kursstarten är beroende av fördelningen av de extra medel som regeringen beslutat om pga Coronakrisen. Besked om kursstart sker därför under juni månad. Ansökan behandlas under tiden!

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Godkända betyg från grundskolan/grundvux i ämnena Svenska, Matematik, Samhällskunskap och Engelska, vid utländsk examen behöver du ha kunskaper i svenska motsvarande Svenska Grund.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 17 aug 2020 - 4 jun 2021

Kontakt:

Telefon: 0413-66300
E-post:
info@eslovsfhsk.se

Barnskötarutbildningen är en yrkesutbildning på gymnasienivå. Efter genomförd kurs och godkänd praktik har du goda möjligheter att få ett arbete inom både fristående och kommunala förskolor. 

När du läser till barnskötare på Eslövs folkhögskola, får du praktiska och teoretiska kunskaper om hur barn utvecklas under åren innan de börjar skolan. Under kursen går vi igenom pedagogiska teorier så att du kan arbeta i förskolan och främja barns utveckling. Du får kunskap om förskolans läroplan som är integrerad i all undervisning. Du får också delta i övningar som rollspel och lekar, där barns utveckling och lärande är i fokus.

Exempel på kursinnehåll:

  • barns lärande och växande
  • skapande verksamhet
  • pedagogiskt arbete
  • utepedagogik
  • kommunikation
  • praktik – lärande i arbetslivet

Kursdeltagarna är med och planerar, genomför och analyserar de olika kursmomenten. Kursen genomsyras av ett yrkesetiskt och professionellt synsätt.

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Efter genomförd kurs och godkänd praktik kommer du att ha med dig en examen motsvarande gymnasiets barn- och fritidsprogram.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://www.eslovsfhsk.se/utbildningar/barnskotarutbildning/