Vill du vägleda människor som behöver en förändring? Vår utbildning till behandlingspedagog startar under hösten 2020.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 2 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: För att söka till utbildningen krävs grundläggande behörighet för yrkeshögskola.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 17 aug 2020

Kontakt:
Frida Fält

Telefon: 0413-66300
E-post:
info@eslovsfhsk.se

Genom vår yrkeshögkoleutbildning blir du rustad för att stötta och vägleda andra till ett bättre liv. Under två år får du en bred teoretisk bas för olika former av socialt arbete. Utbildningen till behandlingspedagog leder till en yrkeshögskoleexamen.

Utbildningen till behandlingspedagog bygger på lika delar teori som praktik. Under utbildningen får du en orientering kring olika behandlingsmetoder samt en fördjupning i KBT, olika affektteorier och återfallsprevention. Som färdig behandlingspedagog kan du bland annat arbeta inom missbruksvården och psykiatrin, på HBV-hem, som boendestödjare och som elevassistent på skolor för ungdomar med särskilda behov.

Utbildningen ligger, både vad gäller kunskapsnivå och praktiska tillämpningar, mellan en gymnasieexamen och en högskoleexamen till socionom.

Exempel på kursinnehåll:

  • psykologi
  • substansbruk och beroendeproblematik
  • migration och integration
  • utrednings- och behandlingsmetodik
  • friskvård och hälsa
  • praktik, arbetsplatsförlagt lärande

Eslövs folkhögskolas behandlingspedagogutbildning har ett etablerat kontaktnät som leder dig som studerande ut i yrkeslivet efter examen. I utbildningens ledningsgrupp finns representanter från Statens Institutionsstyrelse i Hässleholm, Fryshuset Syd, Karolinaskolan, VoB Syd och Nämndemansgården.