Allmän kurs - med extra stöd för dig som är ung

Ansökan stängd

Allmän kurs - med extra stöd för dig som är ung

Eslövs folkhögskola

Ansökan stängd

Har du haft det trassligt under skolgången och behöver stöd för att ta igen dina förlorade studier? Hos oss kommer du igång. Den här kursen kan du gå från 16 års ålder och kan vara ett alternativ till dig som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret, KAA.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: När vi fått din ansökan är du välkommen på en personlig intervju följt av en prova-på vecka hos oss, så att du får känna efter om Eslövs folkhögskola känns rätt för dig.

Kostnader: Du behöver göra ansökan i samarbete med din hemkommun. Du är alltid välkommen att göra ett studiebesök inför din ansökan.

Studiestödsnivå (CSN):
Ej studiestödsberättigad

Internat: Ja

Kurstid: 16 aug 2021 - 10 jun 2022

Kontakt:

Telefon: 0413-66300
E-post:
info@eslovsfhsk.se


Allmän kurs – med extra stöd för dig som är ung, är en allmän kurs som ger dig möjlighet att komplettera din behörighet från grundskolan och även behörighet på gymnasienivå. Du kan söka kursen redan från 16 års ålder och den är därför ett bra alternativ för dig som behöver extra stöd för att klara gymnasiet.

Kursen riktar sig till dig som har neuropsykiatriska funktionsvariationer. Den är individuellt anpassad för dig och erbjuder stöd i form av deltagarcoach och kortare dagar. Här kan du i lugn takt och i en liten grupp läsa grundskole- och gymnasiegemensamma ämnen samt andra ämnen som du tycker är intressanta. Du förbereds för att hitta en väg att återgå till studier.

Om du har varit utan ett socialt sammanhang under en längre tid kan miljön i den vanliga skolan upplevas allt för stressig och oförutsägbar, med stora klasser och krav på självständigt tänkande och planering. Här anpassar vi sakta men säkert skolgången så att deltagarna inte upplever att de misslyckas.

En dag på Allmän kurs – med extra stöd för dig som är ung
Tillsammans med dig och dina studiekamrater bygger pedagogerna upp en anpassad studiegång. Vi startar med små, små steg som leder fram till att du kan lyckas med dina studier och kommer ut i livet med en stärkt känsla för dig själv och med självförtroende att ta del av samhället.

Vikten av att känna sig sedd
Vi ser till att du som är deltagare blir sedd och känner dig välkommen. Det kan t.ex. handla om att det finns en person som möter upp dig när du kommer med tåget på morgonen eller att vi ser till att anpassa studietakten och att du får studera i mindre grupper.

Det går att komma tillbaka även om du missat stora delar av din skolgång. På folkhögskola för unga får du chansen att steg för steg hitta nya kompetenser och resurser hos dig själv.