Barnskötarutbildning

Ansökan stängd

Vill du arbeta med barn i förskolan? På Eslövs folkhögskola kan du läsa till barnskötare och skaffa dig en bra grund för ett arbete med barn i de yngre åldrarna.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du behöver ha en gymnasieexamen eller minst 2 års avklarade studier på gymnasienivå med minst betyget E i Sv 2, En 5 och Ma 1a eller motsvarande behörighet från folkhögskola.

Kostnader: Terminsavgift: 1 200 kr/termin

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 16 aug 2021 - 10 jun 2022

Kontakt:

Telefon: 0413-66300
E-post:
info@eslovsfhsk.se


Barnskötarutbildningen är en yrkesutbildning på gymnasienivå. Efter genomförd kurs och godkänd praktik har du goda möjligheter att få ett arbete inom både fristående och kommunala förskolor. 

När du läser till barnskötare på Eslövs folkhögskola, får du praktiska och teoretiska kunskaper om hur barn utvecklas under åren innan de börjar skolan. Under kursen går vi igenom pedagogiska teorier så att du kan arbeta i förskolan och främja barns utveckling. Du får kunskap om förskolans läroplan som är integrerad i all undervisning. Du får också delta i övningar som rollspel och lekar, där barns utveckling och lärande är i fokus.

Exempel på kursinnehåll:

  • barns lärande och växande
  • skapande verksamhet
  • pedagogiskt arbete
  • utepedagogik
  • kommunikation
  • praktik – lärande i arbetslivet

Kursdeltagarna är med och planerar, genomför och analyserar de olika kursmomenten. Kursen genomsyras av ett yrkesetiskt och professionellt synsätt.

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Efter genomförd kurs och godkänd praktik kommer du att ha med dig en examen motsvarande gymnasiets barn- och fritidsprogram.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://www.eslovsfhsk.se/utbildningar/barnskotarutbildning/