Folkhögskolan Hvilan

Folkhögskolan har funnits med ett tag, ända sedan 1868, och är därmed Sveriges äldsta folkhögskola. Folkhögskolan är en egen utbildningsform inom det svenska utbildningssystemet. Vi är en mångfasetterad folkhögskola och vi finns i huvudsak i Åkarp som ligger emellan Malmö och Lund. Våra idag ca 530 studerande per år upplever en mötesplats och folkhögskolemiljö där möjligheter och utmaningar öppnas inför framtiden. Vi är en religiöst och politiskt obunden folkhögskola där mångfalden är viktig. Hos oss får de studerande verktyg att påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen.

Folkhögskolan Hvilan

Våra utbildningar

Vi bedriver Allmänna kurser med inriktningar inom Samhällsvetenskap och Naturvetenskap. Vi har även profilutbildningar inom dans, globala frågor, lärarassistent, seniorkurs samt yrkesutbildning till fritidsledare. På uppdrag av regering/riksdag genom Arbetsförmedlingen erbjuder Folkhögskolan Hvilan en tre månaders Studiemotiverande kurs (SMF-kurs) och en sex månaders Etableringskurs (inkluderar SFI- undervisning) för nyanlända. Vi bedriver också SFI-undervisning i samarbete med Folkuniversitetet via våra filialer, bl.a. i Lund. Tillsammans med Burlövs Kommun och andra aktörer ingår vi i ett ESF- projekt, PEAK och i samarbete med Lunds Universitet Naturvetenskapliga fakulteten bedriver vi Naturvetenskapliga basår

Tillsammans med Sveriges andra folkhögskolor utjämnar vi utbildningsklyftorna i samhället och vi är en folkhögskola i utveckling, förändring och förnyelse.

Hitta hit

Du tar dig enkelt till skolan. Utanför skolgården stannar länstrafikens buss 130. På gångavstånd finns lokaltågen som på 6-8 minuter tar dig till skolan från Lund eller Malmö.

Hitta hit

Postadress:
Lundavägen 68
232 52 Åkarp

Besöksadress:
Lundavägen 68

Telefon: 040-46 44 00

E-post:
info@hvilan.se

Webbadress:
hvilan.se

Huvudman:
Garantiföreningen för Folkhögskolan Hvilan.
https://hvilan.se/

FSR:
Skolan är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Öppet hus:
18 april 2020

Andra utbildningar på skolan:

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)

Etableringskurs på folkhögskola

Svenska från dag ett

Svenska för invandrare (SFI)