Allmän kurs Naturvetenskapliga Basår 1-2 år

Folkhögskolan Hvilan


Ansökan stängd

En utbildning i samarbete med Lunds universitet för dig som är intresserad av naturvetenskap och har minst 1 års studier på gymnasiet eller motsvarande.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: 1 år på gymnasiet eller motsvarande samt matematik 1a, 1b eller 1c. Saknas detta finns möjlighet att söka till vår allmän kurs 1-3 år.

Kostnader: 950:-/läsår som täcker försäkring, kopiering, transport för friluftsdag, fika vid kursstart, advent, lucia, julavslutning, öppet hus, trädgårdsfest samt lunch vid skolavslutning. Kostnad för läromedel tillkommer

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 17 aug 2020 - 9 jun 2021

Kontakt:

Telefon: 040-464400
E-post:
info@hvilan.se

Denna kurs är en behörighetsgivande kurs som varierar mellan 1 och 2 år beroende på dig och dina individuella behov. Det är din bakgrund och dina tidigare studier som avgör vilket år som passar dig bäst.

Inriktningen är naturvetenskapliga ämnen där vi har ett nära samarbete med Lunds universitet, naturvetenskapliga fakulteten, som innebär vissa gemensamma föreläsningar och studiebesök samt att bredda kunskapen om naturvetenskapliga universitetsutbildningar. Innehållet är motsvarande naturvetenskapligt basår vid universitet eller högskola i ämnena fysik, biologi, kemi och matematik. För dig som saknar kunskaper motsvarande gymnasiegemensamma ämnen erbjuder vi kurser i svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, historia, religion och naturkunskap.

År 1 (motsvarande andra året på gymnasiet)
Här börjar du som har 1 eller 2 års gymnasie-/folkhögskolestudier sedan tidigare. Inriktningen är Naturvetenskap där du läser motsvarande grundläggande behörigheter och särskilda behörigheter (Ma 2, Sh 1a2, Bi 1, Fy 1b1, Fy 1b2, Ke 1).
Ligger ditt intresse mer kring samhällsvetenskap rekommenderar vi dig att söka till vår utbildning Allmän kurs Samhälle 1-2 år.

År 2 (motsvarande tredje året på gymnasiet)
Har du 2 eller 3 års gymnasie-/folkhögskolestudier kan du börja här och välja att fortsätta den Naturvetenskapliga inriktningen där du slutför motsvarande grundläggande behörigheter och särskilda behörigheter (Eng 7, Ma 3, Ma 4, Bi 2, Fy 2, Ke 2).

Folkbildning är mer än bara behörigheter och kunskaper. Här får du en bred allmänbildning så att du kan växa som människa under förutsättningar som är anpassade för dig. Möten mellan människor med olika bakgrunder är en naturlig och inspirerande vardag hos oss. Det är från dessa man lär sig om varandra, sig själv och utvecklas.

Självklart har vi praktiska inslag som temastudier, kulturaktiviteter, utflykter och studiebesök.

Vi jobbar i en studietakt anpassad för dig och dina förutsättningar där dina erfarenheter, kunskaper och behov ligger som grund. Du får stöd i att organisera och planera dina studier med möjlighet till studiecoachning i svenska, engelska och matematik för att du skall nå dina mål. Individuell studieplan med dig i centrum innehållande studielängd samt vilka ämnen, beroende på tidigare studier och studiemål, tas fram.

Obligatorisk närvaro 
Öppet hus en lördag under vårterminen som ger kompensationsledighet.

Med reservation för att: 
Utbildningsinnehåll, kursplaner kan förändras. Vid lågt antal sökande till utbildningen förbehåller vi oss rätten att ställa in utbildningen. Sökande meddelas via e-post.

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Efter avslutad och godkänd kurs har du möjlighet att läsa vidare på universitet, högskola eller yrkeshögskola.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://hvilan.se