Varmt välkommen till Fair Trade på distans - en kurs om rättvis handel och hållbar utveckling, i samverkan mellan Folkhögskolan Hvilan och Individuell Människohjälp.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
5 obligatoriska träffar

Studietakt: 50%

Längd: 1 år

Ansök senast: Stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Påbörjade studier på gymnasienivå eller motsvarande. Kort personligt brev på max 150 ord, med motivering kring varför just du bör antas till kursen. Lämplighet för kursen styrkt genom vitsord, referenser och relevant erfarenhet är meriterande.

Kostnader: 450 kr per år

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 3 aug 2020 - 13 jun 2021

Kontakt:
Lina Cronzell

Telefon: 040-464400
E-post:
lina.cronzell@hvilan.se

Tyvärr har vi beslutat att ställa in utbildningen detta år, på grund av rådande pandemin covid -19 och den ovisshet som finns framåt. Det är mycket tråkigt och vi hoppas du har förståelse kring detta. Glöm inte att det kommer en tid efter covid -19 också. Vi hoppas innerligt att denna tid kommer fort. Håll gärna kontakten med oss via våra sociala kanaler som facebook och instagram men också ett litet öga på vår hemsida inför nya och återkommande utbildningar.

Fair Trade är en ettårig distanskurs på 50% som startar via internet i aug. I kursen ingår fem fysiska helgträffar med obligatorisk närvaro. Mellan träffarna diskuteras olika frågeställningar i anslutning till kurslitteraturen via den digitala plattformen Google Classroom. Under ca 10 dagar jan/feb 2021 är studierna förlagda på heltid i Nepal. I fältresan ingår ett gediget program med ett antal studiebesök hos olika Fair Trade-producenter. För de som inte har möjlighet att följa med på resan kommer det vara möjligt att söka och genomföra praktik hos en Fair Trade-aktör i Sverige. Fair Trade, som är en del av det bredare begreppet hållbar konsumtion och produktion, är en unik blandning av folkrörelse och marknad, ett starkt inlägg i en debatt om hållbar utveckling med mänskliga rättigheter i fokus. Fair Trade är konkret och handlingsinriktat. Genom dina val kan du påverka direkt. I diskussionen kring Fair Trade återfinns den komplexa och ideologiska debatten kring hållbar utveckling, företagens ansvar, globalisering och frihandel. Fair Trade växer så det knakar världen över. Vi som kurs strävar efter att vara mitt i och en del av denna rörelse.

Kursens historik
För kurshistorik, bakgrund om Hvilan och Individuell Människohjälp och övriga samverkansparter läs på Hvilans hemsida!

Kursens övergripande syfte är att
- Utveckla kunskapen om och engagemanget för Fair Trade och hållbar konsumtion samt
rättighetsbaserat arbete.
Skolans mål är att du ska:
- Kunna problematisera handelns roll för en hållbar utveckling.
- Vara fortsatt aktiv efter kursens slut inom Fair Trade och/eller de områden som kursen berör.

Kursinnehåll
- handel och utveckling, handelns roll i den globala resursfördelningen mellan Nord och Syd
- etisk konsumtion, CSR - konsumentmakt
- aktörer och organisationer inom hållbar konsumtion och produktion i Sverige och globalt
- kriterier för Fair Trade
- producenters villkor i Syd
- bistånd och utvecklingssamarbete i en internationell organisation
- rättighetsbaserat arbete och förändringsteori
- Hållbart resande med möjligheten att bli Schyst resande-ambassadör

Kurstider
Kursstart på nätet 3 augusti 2020 och avslut 13 juni 2021. Fem obligatoriska kurshelger förlagda på Folkhögskolan Hvilan i Åkarp äger rum följande datum (någon eller några av dessa kan komma att ställas om till digitala träffar beroende på rådande corona-situation):

2020
o Datum 1: Lör-sön, v.34 22-23 aug
o Datum 2: Lör-sön, v.42 17-18 okt
o Datum 3: Lör-sön, v.49 5-6 dec

2021
o Datum 4: Lör-sön, v.12 27-28 mars
o Datum 5: Lör-sön, v.23 juni 12-13 (Kursavslutning)

Studieresa sker till självkostnadspris (uppskattad resebudget 13-18.000kr) och deltagaren står äv för egen reseförsäkring. Möjlighet att kunna söka och genomföra praktik i Sverige ges som alternativ till resan.

Studieperioder som avslutas med kurshelger
Kursen är indelad i sex studieperioder med olika teman. Studieperioderna inleds på distans med inläsning av angiven litteratur och tillhörande studieuppgifter. Varje period avslutas med kurshelg då möjlighet ges att diskutera och fördjupa sig ytterligare i frågorna som berörs i den aktuella studieperioden. Kurshelgernas tider är mellan 10:00 och 18:00 på lör och mellan 09:00 och 15:30 på sön. Under sön introduceras den efterföljande studieperioden med litteraturanvisningar och genomgång av kommande studieuppgifter. Det bjuds på kaffe/te och fika. Skolans restaurang är stängd under helgen. Det finns tillgång till kylskåp och mikro för medhavd mat.

Informationsarbete
Efter resan ska var och en, som en del av kursen, genomföra informationsinsatser och/eller Fair Trade-aktiviteter. Denna möjlighet ges inom Hvilans och/eller IMs verksamhet men det går också bra att utforma egna aktiviteter som ligger i linje med uppgift.

Närvaro
Kurshelgerna är obligatoriska. Korta inte helgerna, tiderna är 10:00 till 18:00 på lör och 09:00 till 15:30 på sön. Meddela kursledningen och kurskamrater om du inte kan delta på en kurshelg.

Godkänt på kursen
För godkänt deltagande krävs minst 80 % närvaro av tiden på kurshelger och att en genomfört minst 80 % av kursuppgifterna samt informationsaktiviteter efter resan.

Ekonomi
Servicekostn: 450 kr/läsår. Här ingår kopieringskostn, kompendium, fika vid de fysiska träffarna och olycksfallsförsäkring i Sverige.
Andra kostn: kurslitteratur, resor i Sverige, samt ev kostn vid kurshelgerna. Därutöver tillkommer kostn för studierna utomlands. Dvs, resa, uppehälle, samt reseförsäkring (se uppskattade resekostnader ovan)