Fritidsledarutbildning 2 år

Folkhögskolan Hvilan


Ansökan stängd
En utbildning för dig som är intresserad av att jobba med människor, med mycket goda chanser till jobb och vill skaffa dig en yrkesexamen. Vi möts där du är och tillsammans tar vi oss vidare.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 2 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Behörighet till yrkeshögskola + Sv 2 Lämplighet för yrket styrkt genom vitsordad och relevant erfarenhet är meriterande. Sökande som vill åberopa andra kompetenser än grundläggande behörighet kan gå vidare till individuell prövning av reell kompetens.

Kostnader: 950:-/läsår som täcker försäkring, kopiering, transport för friluftsdag, fika vid kursstart, advent, lucia, julavslutning, öppet hus, trädgårdsfest samt lunch vid skolavslutning. Kostnader för obligatoriska resor samt kurslitteratur tillkommer.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 17 aug 2020 - 9 jun 2021

Kontakt:

Telefon: 040-464400
E-post:
info@hvilan.se

Fritidsledarutbildningen är för dig som vill arbeta med människor i olika åldrar, främst ungdomar. Fritidsledaren arbetar inom många olika områden i samhället, det kan vara allt ifrån kommunal fritidsgårdsverksamhet, fältverksamhet eller inom omsorgsverksamhet. Det gemensamma för alla är att skapa möjligheter för en positiv fritid och att skapa trygga och fungerande relationer mellan människor. En fritidsledare arbetar med ett främjande perspektiv, dvs. att ta fram individens resurser och att fokusera på det positiva.

Är du sugen på att börja jobba direkt efter din utbildning? Ja då har vi glädjande nyheter. Enligt senaste undersökningen får runt 90 % arbete efter utbildningen.

Studieområden

- Du jobbar kanske idag som fritidsledare men saknar formell utbildning
- Människans växande och livsvillkor
- Samhälle, fritidskultur och fritidsarbete
- Ledarskaps- och organisationsutveckling
- Fritidsarbetets didaktik
- Fritidskultur och fritidsarbete som forskningsfält

Studierna är att jämföra med högskolestudier. Arbetsformer är i projekt, i grupp och dels individuella. Praktiska obligatoriska moment med friluftsinriktning utgör en viktig del och består av en veckas vinterfjällsutbildning, en veckas sommarfjällsvandring och en kanothajk på fyra dagar. Utbildningen avslutas med ett större examensarbete motsvarande fem veckors självständigt arbete med inriktning mot fritidssektorn.

Folkbildning är inte bara behörigheter och kunskaper. Här får du en bred allmänbildning så att du kan växa som människa under förutsättningar som är anpassade för dig. Möten mellan människor med olika bakgrunder är en naturlig och inspirerande vardag hos oss. Det är från dessa man lär sig om varandra, sig själv och utvecklas.

Självklart har vi praktiska inslag som temastudier, kulturaktiviteter, utflykter och studiebesök.

Vi jobbar i en studietakt anpassad för dig och dina förutsättningar där dina erfarenheter, kunskaper och behov ligger som grund. Du får stöd i att organisera och planera dina studier med möjlighet till extra stöd i svenska, engelska och matematik för att du skall nå dina mål. 

Intervjudag

Se skolans hemsida.

Obligatorisk närvaro
Öppet hus en lördag under vårterminen som ger kompensationsledighet.

Med reservation för att:
Utbildningsinnehåll, kursplaner kan förändras. Vid lågt antal sökande till utbildningen förbehåller vi oss rätten att ställa in utbildningen. Sökande meddelas via e-post.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Efter avslutad och godkänd utbildning får du din fritidsledarexamen och har mycket goda förutsättningar till arbete.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://hvilan.se