Möjligheten att få jobb som socialpedagog är goda. Nu kan du studera hos oss till Socialpedagog med inriktning mot arbete med barn och unga i skola - 2 år på distans. 

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs, Yrkesutbildning

Träffar:
24 obligatoriska träffar
10 obligatoriska nätträffar

Studietakt: 100%

Längd: 2 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du ska ha fyllt 23 år, ha behörighet för yrkeshögskola (motsvarande avslutade gymnasiestudier) och godkänt Sv 2/Svenska som andraspråk 2. Bifoga även ett utdrag ur belastningsregistret. Se hemsida för mer info!

Kostnader: Servicekostnad: 950 kr per läsår som täcker olycksfallsförsäkring, kopiering etc. Kostnad för läromedel tillkommer.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 17 aug 2020 - 7 jun 2022

Kontakt:
Jorun Koca Jacobsson

Telefon: 0765-464400
E-post:
jorun@hvilan.se

Utbildningen passar dig om du känner igen dig i ett eller några av följande påståenden:

  • Du trivs med att arbeta med barn och unga
  • Du vill vara med och stärka skolans verksamhet
  • Du vill utveckla din socialpedagogiska förmåga

Som socialpedagog arbetar du med människor i utsatta situationer. Efter utbildningen hos oss kan du arbeta med att stötta barn och unga i deras vardag, med stort fokus på det förebyggande och främjande arbetet. På en skola kan du finnas med som en extra resurs på lektioner eller arbeta med eleverna  kring konflikter eller känsliga frågor. Du kan också vara med mellan lektioner för att avlasta lärarna i det sociala arbetet och du kan vara en länk mellan skolan och hemmet eller mellan elev och elevhälsa. Efter avslutad utbildning hos oss kan du även arbeta socialpedagogiskt med barn och unga inom andra verksamheter.

Kursen

Genom vår utbildning får du utveckla din förmåga att bygga relationer. Du får kunskap om pedagogik, barn och ungas utveckling, vanliga neuropsykiatriska funktionsvariationer, social- och specialpedagogik och socialt arbete. Du får också praktiska kunskaper kring exempelvis samtalsmetodik, konflikthantering och mångfaldsfrågor. Du lär dig om barns rättigheter, skollagen och socialtjänstlagen, diskrimineringslagen och anmälningsplikten när barn far illa. Dessutom får du kunskaper kring många av de utsatta situationer barn kan hamna i på nätet, i familjen eller i skolan och hur du som vuxen kan agera.

Utbildningen blandar teoretiska studier med praktiska moment och studiebesök hos olika aktörer som arbetar med barn och unga i utsatta situationer. Därtill ingår två längre perioder med Lärande i arbetslivet (LIA) på en arbetsplats där du ges erfarenhet av att arbeta med socialt arbete (till exempel i en skola). Utbildningen avslutas med ett skriftligt examensarbete. Delar av utbildningen genomförs tillsammans med vår Lärarassistentutbildning.

Efter genomförd utbildning kan du:

  • bygga relationer med barn och unga samt vara en länk mellan skola och vårdnadshavare eller andra aktörer. 
  • avlasta övrig personal, exempelvis lärare, i det sociala arbetet kring barn och unga. 
  • arbeta närvarofrämjande och förebyggande mot konflikter, kriminalitet eller missbruk. 
  • arbeta nära elevhälsoteam med att stötta elever i utsatta situationer. 

Omfattning

Utbildningen innebär heltidsstudier på distans i 2 år, undantaget de fysiska träffarna och Lärande i arbetslivet (LIA) som kräver obligatorisk närvaro på heltid.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Vad händer sen

Efter avslutad och godkänd utbildning får du ett utbildningsintyg från Folkhögskolan Hvilan. Efter utbildningen är du rustad att arbeta som socialpedagog med barn och unga inom olika verksamheter.

Framtidsutsikt efter utbildningen

Möjligheten att få jobb som socialpedagog är goda. Inom skolans värld kommer det behövas fler socialpedagoger framöver men flera andra verksamheter har behov av kompetensen.